Nuuk Lokaludvalg, ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
4. June 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Ordinært møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Dagsorden

 

Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 16.30-18.30

 

 

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard 
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen  
Finn Meinel
Aviaq Brandt 
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

 

 

                                                    Afbud

Poul Petersen
Nivi Katrine Christensen

 

Indkaldt
Esmar Bergstrøm
Jutho Sofie Wilche
 

Godkendelse af Dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes med bemærkning om at følgende punkter tilføjes følgende under eventuelt:

 

 • 5A: Ansøgning om økonomisk støtte til nabolags loppemarked/gadefest  i Asiarpak
 • 5B: Henvendelse vedrørende booking af haltider til familieidræt (Nadia Aviaq Olsen)
Meddelelser

Sagsfremstilling

Sekretariatet vil kontakte kommunikationsafdelingen i forhold til at drøfte en kommunikationsstrategi for lokaludvalget.

 

Sekretariatet ser frem til afholdelse af Lokaludvalgsseminar d. 10. og 11. juni 2019.
Program og deltagerliste er sendt ud pr. mail til alle lokaludvalgsmedlemmer d. 15. maj 2019.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på udmøntning af 2019 midler

Sagsfremstilling

Status på udmøntning af 2019 midler

Nuuk Lokaludvalg er tildelt i alt 4.225.000 kr. i 2019.  Af dette beløb skal der fratrækkes vederlag 2.124 kr. om måneden for 10 personer, hvilket svarer til 255.000 kr. årligt.
Lokaludvalget har dermed pulje på 3.970.000 kr. i 2019. 


Status i forhold til udmøntning af 2019 midler er primo juni 2019 som følger:

 

Udgifter

Godkendte midler/kr.

Anvendte midler/kr.[1]

Mødeforplejning (januar – juni 2019)

 

 

3410

Nuuk Sneskulptur festival

 

120.000

120.000

Historisk skiltning

Op til 20.000

6.000

Qiajuk Studio – filmvisning og debat om etablering af community dance center i Nuuk

10.000

10.000

René Design – tryk af informationsmateriale

 

8.762

8.762

Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner
(OBS. Udmøntes først når opgaven er gennemført)

152.990 kr.

0

Red Barnet – Sejltur for udsatte børn

 

12.025

12.025

Nordisk Koncertkor (Optræden under Nuuk Nordisk)

 

34.000

34.000

International Museumsdag - Nuuk Kunstmuseum

 

26.000

26.000

Nuuk Nordisk Kulturfesitval 2019 (NAPA)

 

300.000

300.000

Uanga Timera - teaterprojekt på skolerne

 

100.000

100.000

 

Projekt Law Shifters – Nuuk Kunstmuseum

 

60.000

60.000

Teater: Narsarsuaq/Slette. My home is where my heart is

200.000

200.000

Pinnersaat, smykkeudstilling, Nuuk Kunstmuseum

 

65.000

65.000

I alt

1.108.777 kr.

935.270

 

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Til rådighed:

Kr. 3.970.000

Kr. 935.270

Kr. 3.034.730

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • at orienteringen tages til efterretning

 


[1] Der skal tages højde for de enkelte projekters endelige slutregnskab. Uforbrugte midler tilbagebetales til Nuuk Lokaludvalg.

Beslutning
Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ansøgning – Josef Tarrak teater

Sagsfremstilling

Ansøgning – Josef Tarrak teater


Tirsdag d. 21. maj 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til et teaterstykke målrettet Nuuks unge borgere. Forestillingen tager udgangspunkt i musik og tekst, skrevet og fremført af rapperen Josef Tarrak Petrussen, som også spiller i hovedrollen i stykket.

Målgruppen er alle folkeskoleelever på ældstetrinnet og andre unge mellem 14 – 21 år.

 

Der søges om i alt 326.920 kr.

 

I projektbeskrivelsen står der blandt andet:
 

”(…) vi mener at det er yderst vigtigt at få de unge ind og se dette stykke. Teaterstykket kommer til at berøre emner, som mange unge mennesker går igennem, samt sætter spørgsmålstegn ved vores ansvar som samfund, og os selv som mennesker.

 

Med jeres støtte vil vi have mulighed for at kunne invitere flere folkeskoler gratis ind og overvære teaterstykket under generalprøven.

Det der ansøges til, er at få produktionen i hus, såsom materialer til forestillingen, scenograf, samt film der skal produceres og vises under forestillingen. De unge lever i en medie verden, og derfor er det vigtigt at vi inkorporerer dette element for at være aktuelle (…).

 

Vi mener, at denne forestilling om noget er meget aktuel, da den tager fat på emner som

selvmord, omsorgsvigt, samt ligger en rollemodel følelse til de unge, ved at høre Josefs historie. ”

 

Se mere i vedhæftede projektbeskrivelse.

 

Bemærkninger fra sekretariatet
Efter oplysninger fra ansøger, vil ældstetrinnet fra folkeskolerne samt 1. G og eventuelt nogle af klubberne, blive inviteret til at overvære generalprøven gratis. Billetprisen vil herefter være ca. 60-70 kr.

 

Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Ansøgningsskema

3. Budget

Beslutning
Naleraq Eugenius erklærer sig inhabil og forlader lokalet.
 

Nuuk Lokaludvalg beslutter, at ansøgningen imødekommes delvist og der tildeles 251.920 kr. til projektet med bemærkning om, at Lokaludvalget ønsker at støtte op om kulturprojekter der er målrettet unge borgere i Nuuk, som ofte er en overset gruppe.
5 stemte for og 4 stemte imod.

Ansøgning – “Brug for madkasser”, Qualture

Sagsfremstilling

Ansøgning – “Brug for madkasser”, Qualture


Søndag d. 26. maj har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til projektet ”brug for madkasser” som klimainitiativet Qualture står bag. Formålet med initiativet er, at få borgerne i Nuuk til at benytte genanvendelige madkasser fremfor engangsemballage, når de køber take-away frokost i byens restauranter, cafeer og kantiner.

 

Der søges om i alt 52.000 kr.

 

I projektbeskrivelsen står der blandt andet:

 

”(…) formålet er:

 

 • At nedbringe brugen af engangsemballage i Nuuk og skabe en mere bæredygtig og miljøvenlig frokostkultur.

 

 • At sætte forbrug-smid-væk-kulturen til diskussion over frokostbordene og engagere borgerne i at udvikle en bæredygtig frokost- og forbrugskultur i Nuuk. Vi tror at bæredygtige madkasser kan være med til at skabe debat og inspiration over frokostbordene. Vi ser frokosten som et oplagt rum for diskussion og udveksling af synspunker om bæredygtighed, fordi mange forskellige mennesker spiser frokost sammen. Derfor handler projektet om madkasser.

 

Gennemførelse af projektet forløber som følger:

 

 1. Indledningsvist opsøges restauranter, cafeer, delikatesser og kantiner med henblik på deltagelse i projektet.
 2.  Spisestederne hvor madkasserne kan benyttes får udleveret et klistermærke til ophæng et synligt sted i butikken. Klistermærket signalerer at virksomheden eller butikken har taget stilling til brug af genanvendelig emballage kontra engangsemballage. Dette skaber god miljømæssig brandingværdi for virksomhederne. Klistermærkerne gør samtidig borgerne opmærksomme på, hvor madkasserne kan benyttes.
 3. Vi uddeler de bæredygtige madkasser i Nuuk Center til byens borgere. Alle har mulighed for at få en madkasse, så længe de besvarer et spørgeskema om frokost- og forbrugsvaner i forhold til engangsemballage. Madkasserne kan benyttes til take-away frokost i de af byens restauranter, cafeer, delikatesser og kantiner, som vi har lavet aftaler med. Vi sigter mod at der gives en rabat ved brug af de bæredygtige madkasser, idet spisestederne sparer en udgift til indkøb af engangsemballage.
 4. Via #brugformadkasser kan borgerne dele ”madkasseoplevelser” på de sociale medier (Facebook og Instagram). Den vedlagte infofolder i madkasserne beskriver dette. ”

 

Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

Beslutning
Nuuk Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen med følgende bemærkning:
Nuuk Lokaludvalg synes godt om ideen og anerkender tankerne bag projektet samt projektets formål. Såfremt lokaludvalget skal støtte projektet, ønskes der en mere detaljeret og gennemarbejdet plan, som eksempelvis indeholder svar på følgende:

 • Konkrete aftaler med restauranter/kantiner eller tilsagn fra restauranter om samarbejde
 • Hvem deles madkasserne ud til? Hvem er målgruppen?
 • Hvordan ser madkasserne ud? Vil der være trykt et budskab/tekst på dem, så modtagerne ved hvad formålet er, eller skal der køre en kampagne?
 • Plan for efterforløb – hvad sker der efter de 200 madkasser er blevet delt ud? Evalueres projektet? Udvides projektet? Købes der flere madkasser eller kan man hente mad i hvilken som helst slags madkasse, som man har med hjemmefra?

 

Nuuk Lokaludvalg ønsker held og lykke med projektet og modtager gerne en ny ansøgning.

Ansøgning - Work in progress, Myter i norden

Sagsfremstilling

Tirsdag d. 28. maj 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning fra Seid Productions om økonomisk støtte til at kunne vise en work in progress (*WIP) forestilling på National Teateret i august 2019. Forestillingen har til formål at gøre kunst lettere tilgængelig for Nuuk borgere og den er derfor gratis for publikum.

 

Der søges om i alt 150.000 kr.

 

I projektbeskrivelsen står der blandt andet:

 

“Jeg vil skabe noget helt unikt, noget Nuuk eller Norden aldrig har set før”, disse ord er drivkraften og motivationen for Madelaine Gordon Graadahl, der i efteråret 2018 bestemte sig for at dykke ned i de nordiske myter og sagn, for at kunne bygge en magisk forestilling baseret på disse. Teater, sang, dans og magi er hovedingredienserne i projektet og formålet er at tilgængeliggøre kunst, som er relevant for Grønlandsk kultur og for Nuuks befolkning.

 

Under et to ugers forløb i Nuuk (juli-august 2019) vil Seid Productions lave research og sammensætte en WIP* forestillingen sammen med de medvirkende scenekunstnere. Målet er at skabe en magisk forestilling hvor teater, sang, dans og magi er i fokus, som publikum kan blive tryllebundet af.

 

Vi lægger stor vægt på samarbejde og udveksling kunstnere imellem og vil derfor involvere lokale kunstnere i processen, både i form af scenekunstnere og musikere. Vi vil også involvere lokale som har interesse eller viden om grønlandske myter og sagn, for at kunne have et udbytte af information og inspiration.”

 

Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgningsskema

Beslutning
Nuuk Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen med bemærkning om, at der savnes information om forestillingens indhold og hvor mange borgere, der vil få mulighed for at se work in progress forestillingen. Det ansøgte beløb vurderes umiddelbart til at være meget højt, i forhold til hvor mange borgere, der vil komme til at se en enkelt forestilling.
1 stemte for, 3 stemte blankt og 4 stemte imod.

Henvendelse vedrørende områder omkring Nuuks kirker

Sagsfremstilling

Henvendelse vedrørende områder omkring Nuuks kirker

 

Tirsdag d. 21. maj 2019 har 2. suppleant i Nuuk Lokaludvalg, Jutho Wilche, henvendt sig vedrørende forslag til forbedringer i områderne omkring Nuuks to kirker.

 

I henvendelsen henvises der til Rasmus Berthelsennip Aqqutaa, som ligger nord for Vor Frelser Kirke. Af henvendelsen fremgår det, at gaden mangler belysning og at vejen kræver reparationer.

 

Hertil fremgår det, at stien/trapperne bag Hans Egede Kirken er forfaldende og kræver reparation.

Det samme gælder gelænderet, der er væltet flere steder og udgør sikkerhedsrisiko for dem der går på stien. I henvendelsen foreslås det, at der bygges nye tidssvarende trapper.

 

Se bilag 1 og 2.

 

Bemærkninger fra sekretariatet
Sekretariatet har været i dialog med Forvaltning for Anlæg og Miljø om henvendelsen vedrørende omtalte områder.

 

Anlæg og Miljøforvaltningen påtager sig opgaven i forhold til reparation af gelænder samt afretning af stien op mod Hans Egede Kirken, da nogle af skaderne er opstået i forbindelse med vinterens snerydning. Der er dog tale om en reparation af stien og ikke en anlæggelse af nye trapper, som henvendelsen efterspørger.

 

Hertil har Anlæg og Miljøforvaltningen besigtiget Rasmus Berthelsennip Aqqutaa ved Vor Frelser Kirke. Efter forvaltningens vurdering, er vejen i forholdsvis god stand. Anlæg og Miljøforvaltningen igangsætter derfor ikke større istandsættelser af denne. Det anerkendes dog, at belysning af vejen eventuelt kan forbedres ved B-138 (bygnings nr).  Såfremt Nuuk Lokaludvalg ønsker at arbejde videre med at skabe bedre belysning ved Rasmus Berthelsennip Aqqutaa, skal der først rettes henvendelse til By- og planafdelingen i kommunen, da området er betegnet som fredet og bevaringsværdigt. Herefter skal Nukissiorfiit kontaktes.

 

Sekretariatet anbefaler, at Lokaludvalget påpeger ønsket om mere belysning i forbindelse det nyligt igangsatte initiativ om forbedring af Aqqaluks Plads og området heromkring.

 

Forbedringer af området omkring Aqqaluks plads er igangsat af By- og planafdelingen i Kommunen og der er stort fokus på borgerinddragelse i processen. Lokaludvalget var blandt andet inviteret til en workshop om dette d. 27. maj 2019, hvor 4 af lokaludvalgsmedlemmerne deltog.

 

Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg drøfter henvendelsen og beslutter om denne giver anledning til yderligere handling fra Lokaludvalget.

 

Bilag
1. Henvendelse vedrørende Hans Egede Kirke

2. Henvendelse vedrørende Vor Frelser Kirke

 

Beslutning
Nuuk Lokaludvalg tager henvendelsen til efterretning. Sekretariatet bedes om at tage kontakt til Forvaltning for Anlæg og Miljø om at undersøge, om stien ved Hans Egede Kirken kan gøres til en asfalteret sti i stedet for en trappe, således at den kan anvendes af borgere med rollator og barnevogne.

Eventuelt

Sagsfremstilling

5A: Ansøgning – Nabolags loppemarked/gadefest for alle

Tirsdag d. 4. juni 2919, har Lokaludvalget modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra en borger fra Asiarpak i Qinngorput. Borgerne i Asiarpak ønsker at afholde et nabolags loppemarked d. 22. og 23. Juni 2019, hvor de også vil arrangere hoppeborg, ansigtsmaling og andre aktiviteter for børn. Alle borgere I nuuk er velkomne og der vil blive annonceret for eventet i Nuuk Ugeavis i uge 24 og 25.

Der søges om i alt 5100 kr.

I ansøgningen står der blandt andet:

“Formålet er at få en super sjov sommerdag for alle. (…) Beboerne opfordres til at gøre vores vej til den bedste vej i Nuuk, ved at have et godt sammenhold og ved at samle skrald, hundelort, pynte med blomster, lave egne flotte bænke etc. (…)”

Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgningsskema

 

Beslutning
Nuuk Lokaludvalg beslutter, at ansøgningen imødekommes og der tildeles 5100 kr. til initiativet med bemærkning om, at Lokaludvalget glæder sig over at beboerne i Asiarpak har lyst til at lave aktiviteter i deres gade og igangsætte initiativer, der både skaber sammenhold og forbedringer af de fysiske omgivelser.

 

5B: Henvendelse vedrørende booking af haltider til familieidræt

Jævnfør en tidligere drøftet idé om oprettelse af familieidræt, ønsker Nadia Aviaq Olsen at Lokaludvalget drøfter om de skal søge om haltider inden deadline d. 11. juni.
Det foreslås, at Nuuk lokaludvalg søger om haltid én gang om måneden for eksempel fredag eller søndag, hvor borgere i alle aldre kan komme have det sjovt sammen og afprøve forskellige sportsgrene.

Der kan eventuelt skabes samarbejde med nogle af de sportsforeninger, der mangler medlemmer, samt Sundheds- og Fritids afdelingen i kommunen.

Beslutning
Det besluttes, at Nadia Aviaq Olsen og Arnarissoq Fleischer laver et udkast til en ansøgning, som sendes rundt til lokaludvalgsmedlemmerne, inden ansøgningsfristen d. 11. juni 2019.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling