Nuuk Lokaludvalg, ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
4. juni 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af Dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på udmøntning af 2019 midler
Beslutninger
Ansøgning – Josef Tarrak teater
Ansøgning – “Brug for madkasser”, Qualture
Ansøgning - Work in progress, Myter i norden
Henvendelse vedrørende områder omkring Nuuks kirker
Eventuelt
Godkendelse af referat