MI 16/05-2017: Konstituerende møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
16. maj 2017 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Valg af formand og næstformand
Forretningsorden
Politisk mødekalender
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Lukkede punkter
Evt.
Godkendelse af referat