Lokaludvalgsmøde i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
21. October 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Paamiut:
Formand, Lucia Møller-Grønvold
Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen
Medlem, Jørgen Jakobsen
Medlem, Jakob Thorsen
Medlem, Hermann Hegelund
 

Medlem Jakob Thorsen, deltog ikke ved mødet med gyldig grund.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2A: Byforskønnelse
I forbindelse med byforskønnelse, skal vi købe kunstfigurer, som skal hænge i klipperne i tre forskellige steder i byen.
Materialet skal være messing som "klippes" som figurer, der er købt følgende: 20 torskefigurer (som opsættes ved mindesmærket ”Sorlaqarfigaakkit")
5 ørne (som opsættes på klippen ved fodboldbanen)
Bogstaver: " Paamiunut Tikilluarit" (som skal opsættes på klippen ved lufthavnens terminalbygning)
Prisliste:
20 x bogstaver, 60 cm i højden a 1500,00 i alt 30.000 kr.
5 x Ørne 1200 x 432 a 4200,00 i alt 21.000 kr.
20 x torsk a 800,00 i alt 16.000 kr.
Ud over disse skal der medregnes forsendelsesgebyret og udgift til opsætning.
 
 
2B: Udflugtsplads på vejen mod lufthavnen.
I løbet af uge 43 vil hytten og 3 "udflugtspladser" blive færdiggjort.

2A:

Tages til efterretning.

 

2B:

Tages til efterretning.

Status i forhold til forbrug af puljemidler for 2020.

Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde den 14. januar 2019 hvor hele bevillingen for 2020 blev godkendt uden særlige bemærkninger.
Bevillingen for 2020 er på kr 350.000.- kr. Status for puljemidler pr. 15. oktober 2020 er som følgende:
Bevilling: Forbrug: Status
350.000.- 154.813,63 195.186,37

Tages til efterretning. Forbruget af midler er endnu ikke ikke bogført, skal bogføres snarest.

Pga. corona situationen er der uforbrugte midler på kr. 90.000.- ved næste møde skal der tages stilling til hvad disse skal bruges til.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Formand, Lucia: vil høre om noget hun har bemærket, da Paamiut bliver forbigået, når Kommuneqarfik Sermersooq arrangerer noget.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling