Lokaludvalgsmøde i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
23. September 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Medlemmer af Lokaludvalget i Paamiut:
Formand, Lucia Møller-Grønvold
Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen (mødte ikke op)
Medlem, Jørgen Jakobsen
Medlem, Jakob Thorsen
Medlem, Hermann Hegelund

Peter-Angunnguaq deltog ikke på mødet. Han mødte ikke op.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Ingen.
Status i forhold til forbrug af puljemidler for 2020.

Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde den 14. januar 2019 hvor hele bevillingen for 2019 blev godkendt uden særlige bemærkninger.
Bevillingen for 2020 er på kr. 350.000.- kr. Status i forhold til bevillingen pr. 16. december 2020 er som følger:
 
Bevilling: Forbrug: Status:
Kr. 350.000.- 153.748,97 196.251,03
 
Ubetalte bestillinger:
Fem bænke med tilhørende borde. Pris pr. stk. 5.900,00. Pris i alt 29.500,00
 
 

Taget til efterretning.

Kagen i forbindelse med Dr. Margrethes fødselsdag, ligeledes betaling i forbindelse med bygdebestyrelsernes seminar skal flyttes til en anden.

Lokal radio samt fremme af service for borgere

Sagsfremstilling

Peter Ernst Frederiksen, med Søren V. Petersen, foreslår / søger om genåbning af lokalradio, i samarbejde med brugerne i Nuilaaq. Skrivelsen af vedhæftet som bilag.

Lokalradioen er en forening, Lokaludvalget har ikke noget med det at gøre.

Derfor indstilles det at der skal henvendes til foreningen.

Lokaludvalget har blot ydet støtte.

Det blev særligt bemærket at underskriveren har anvendt sin titel på sit arbejde. Spørgsmålet er om arbejdsgiveren er blevet adspurgt.

Det er anbefalelsesværdigt at lokalradioen bliver etableret, men via de rette instanser.

 

Pavillion

Sagsfremstilling

Thiiooq Knudsen foreslår at de smukke pavilloner der er etableret og nu anvendes flittigt skal bruges på en ordentligt måde. Derfor foreslår han at der sættes skilt op om at der ikke må indtages alkohol.

Der bakkes op om forslaget fra Thiiooq Knudsen. Hermed er det nu forbudt at indtage alkohol i pavillonerne.

Ansøgning om køb af bøger.

Sagsfremstilling

Mit navn er Dorthe-Marie Mogensen-Fontain, jeg prøver her at ansøge om bøger som vi mangler i vuggestuen Meeraq.
Jeg er medlem af forældrerådet i vuggestuen og på baggrund af det sender jeg ansøgningen.
Først og fremmest har jeg en datter på ét år som er meget glad for bøger, derfor har jeg efterlyst bøger i vuggestuen og konstateret at de overhovedet ikke har nogen. Bøger skaber følelser, bøger giver stof til eftertanke, de skaber fantasier, de giver viden og som det væsentligste kan de anvendes til at udvikle barnets ordforråd. Derfor vil vi fremme deres fremtid gennem bøger, gennem bøger styrker vi deres sprog, vi styrker kommunikationen mellem de ansatte og børnene, vi danner grundlaget for fremtiden. Derfor vil det at have bøger gavne alle, det vil være med til at fremme alle her i vort by. Jeg er heller ikke i tvivl om at indsatsene vil gøre gavn i fremtiden.
Grunden til at jeg sender ansøgningen til jer, er at børnenes legetøj er nedslidte og skal derfor erstattes med nyt og fordi vuggestuen mangler midler til at købe bøger.
Jeg forestiller mig at de vil være med til at fremme vores dejlige by, derfor håber jeg at min ansøgning vil blive taget godt imod.
 
Antal og pris af bøger:
Vi har valgt disse bøger som er passende for små børn, siderne er tykkere og er farverige, de kan anvendes som pegebøger til at øge deres ordforråd.
Alle stuer skal have hver deres bøger og have ekstra, så i alt 5 stk.
5 stk. pris 169,95 kr. =849,75
Sammenlagt bliver det i alt 6592,75 kr.
Med venlig hilsen
Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Lokaludvalget giver ikke bevilling til den daglige drift af kommunen. Så selvom der er forståelse for baggrunden af ansøgningen gives der afslag.

Tankefeltterapi

Sagsfremstilling

Hermed tilbyder vi personlig udvikling – Personlig indblik, hvorfor kan vi til tider ikke komme videre? - som oplæg/workshop. Det har vist sig at vores forløb gavner de der har deltaget. Deltagerne har vist og fortalt at deres personlige udbytte blandt andet har været; at de blev i stand til at finde ud af de uforklarlige indre ting der tynger og baggrunden til dem, og forstået at der er mulighed for at slippe dem og hvor meget det kan lette. At overskriften ikke blot er en overskrift men også genkendeligt, der er håndgribelige eksempler som er udbytterige. At man får viden og kan komme videre. At det åbner op for de forhindringer der har medført at man ikke er kommet videre. At dagen har været udbytterigt.
 
Oplægget og fremlæggelsen indeholder disse
Hvad er terapi?
Til hvad og hvordan kan det anvendes?
Vi har ansvaret for vores eget liv, personlig indblik.
Der vil være tid til spørgsmål og svar.
Hvad vil deltagerne få ud af det?
Større forståelse af sig selv / personlig indblik.
Forståelse af betydningen af selvværd og kærlighed til sig selv.
Få øje på de positive ting af personlig udvikling.
Der gennemgås øvelser, således at brugerne for redskaber til selvhjælp.
Vi er to terapeuter, vores erfaringer er at deltagerne kan blive rørt, så den ene er altid klar til at håndtere de der har behov for det.
Seminaret afholdes på grønlandsk.
Seminaret afholdes på én dag fra ca. kl. 8-16, der skal være højst 20 deltagere pr. hold. Grunden til at der er antal max. deltagere er at alle deltagere skal ubegrænset (uden at holde noget tilbage) have fuld udbytte af seminaret. Prisen pr. hold pr. dag er 13.500 kr.
Hvis der ønskes terapi efterfølgende er der mulighed for det for højst 8 deltagere pr. dag, vi tilbyder terapi for én dag for 8.000 kr.
Hertil skal huskes at der er behov for at deltage i flere terapitimer for at komme over deres problemstillinger.
Foredrag på ca. 2-3 timer koster 5.000 kr. Kort fortalt indeholder oplægget, Hvad er terapi, hvad anvendes det til, hvorfor kommer og går de ting der plager os i vort liv, fremme forståelse for at alting har en oprindelse og beskrive grunden og vise eksempler. Derudover skal I betale for billetter tur/retur og sørge for ophold, (soveværelse til to personer), som vi skal bo i fra vi ankommer til vi skal rejse igen.
I skal arrangere et sted for vi kan samles og hvis der skal afholdes terapi skal vi også være et behov for to rum. Under seminaret er det vigtigt med forplejning til deltagerne, eks. brød om morgenen, kaffe, te, frokost, forplejning til eftermiddag, grunden til det er at deltagelse hele dagen kræver gode kræfter og der skal tales om følelser. Vi ser frem til at høre fra jer hvis I er interesseret i vort tilbud. Eller hvis I har spørgsmål kan i kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Tankefeltterapi Ilulissat
Janne & Peter Petersen
Tlf. 56 63 97
email; farmorjanne@hotmail.com

 

Selvom det er et spændende tilbud indstilles det at sende sagen videre til Forvaltningen for Velfærd.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Hermann Hegelund: Efterlyser tiltag til saneringsmodne og nedslidte huse i Paamiut. Opfordrer til renovering af meget nedslidte fangerhuse i naturen. Servicen af sygehuset i Paamiut anses som meget frustrerende. Der ydes en meget dårlig service.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Medlemmer af Lokaludvalget i Paamiut:
 
Formand, Lucia Møller-Grønvold
 
Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen (mødte ikke op)
 
Medlem, Jørgen Jakobsen
 
Medlem, Jakob Thorsen
 
Medlem, Hermann Hegelund