Lokaludvalgsmøde i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
23. September 2020 -
Titel
Forsiden
Meddelelser
Status i forhold til forbrug af puljemidler for 2020.
Lokal radio samt fremme af service for borgere
Pavillion
Ansøgning om køb af bøger.
Tankefeltterapi
Eventuelt
Godkendelse af referat