Lokaludvalget Paamiut (Lokaludvalgets konstituerende møde i Paamiut )

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
11. juni 2021 -
Lokation
Titel
Forsiden
Meddelelser
Valg af formand
Valg af næstformand
Møder i året 2021
Borgermøder i året 2021
Eventuelt
Godkendelse af referat