Lokaludvalget i Tasiilaq

Udvalg
Lokaludvalget Tasiilaq
Dato
9. February 2021 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaudvalgsmedlemmer i Tasiilaq:
Formand, Ole J. Lundblad
Næstformand, Ole Núko
Medlem, James O. Ignatiussen (Deltog ikke)
Medlem, Harald Amagtangneq
Medlem, Abia Kuitse
Meddelelser

Sagsfremstilling

2A. Der undersøges sag vedrørende etabelering af playground i Tasiilaq, som er pålagt finaceret af Lokaludvalgsmidlerne.
Bilag 1
2B. Vedtægten for Lokaudvalget i KS er ændret. Økonomiudvalget ved deres møde den 14. januar 2021 behandlede sagen. Beslutningen er vedlagt som bilag. Udmeldning fra Nuuk afventes.
Bilag 2 KAL
Bilag 3 DK
 
2C: Lokaludvalgsmedlem James O. Ignatiussen har meldt afbud til mødet, grundet han skal til Sana til konsultation.
 

2A: Formanden har holdt møde med Gerth Ignatiussen, afdelingsleder for Sundhed, Fritid og Kulurområdet, som ønsker at undersøge sagen nærmere, hvorefter han vil vende tilbage.

2B: Vi afventer udmeldingen fra Nuuk. Når Nuuk har meldt ud, vil vi distribuere ændringen.

 

Eventuelt

Sagsfremstilling

Flere har spurgt til hytten, om hvorvidt den er klar til brug. Da den endnu ikke er klar, og først kan klargøres til sommer, har man ikke åbnet for hytten endnu. Så snart den er færdigbygget, vil man medle ud til alle.

Sportforeningen A.T.A. Futsal oldboys har mundligt søgt om økonomisk støtte. De skal ansøge skriftligt om tilskud, som LU kan forholde sig til. Endvidere har Qamutseq ´91 medlt at de vil ansøge om tilskud. Vi afventer deres skriftlig ansøgning. 

Næste LU møde skal holdes den 9.marts 2021, kl.: 13:00.

Godkendelse af Referat

Sagsfremstilling

Lokaudvalgsmedlemmer i Tasiilaq:
Formand, Ole J. Lundblad
Næstformand, Ole Núko
Medlem, James O. Ignatiussen (Deltog ikke)
Medlem, Harald Amagtangneq
Medlem, Abia Kuitse