Lokaludvalget i Tasiilaq

Udvalg
Lokaludvalget Tasiilaq
Dato
8. August 2019 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Tasiilaq:

Formand, Harald Amagtangneq

Næstformand, Ole Núko

Medlem, Ole J. Lundblad

Medlem, Tobias Bajare

Medlem, Abia Kuitse

Meddelelser

Sagsfremstilling

A: KRK-INUA Tasiilaq har ansøgt om tilskud til benzin på 1.000 kroner. Det ansøgte skal bruges til bådtransport af udstyr i forbindelse med KNR-Inua´s lejrtur til Kaporniangaainni i 3 dage for yngre og ældre unge. Da ansøgningen haster har formanden godkendt at bevilge tilskuddet.

 

B: Status på bevillinger pr. 30. juli 2019, bilag er vedlagt.

 

A: Godkendt.

B: Taget til efterretning.

Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling

Se vedlagt bilag.

Taget til efterretning.

Bilag

Ansøgning fra NIPITU.

Sagsfremstilling

NIPITU bliver afviklet i Tasiilaq i 2019 og i den forbindelse bliver der ansøgt om 35.000 kroner, det kan i ansøgningen ses, at midler til andre formål er skaffet. NIPITU blev også afviklet i 2018 i Tasiilaq hvilket man også har planer om at afvikle i år, formålet er at lære børn og unge at træde frem og spille og at komme på scenen samt at lære dem at åbne sig. Da erfaringer har vist metoden har fordele i forhold til at de åbner sig godt.

 

NIPITU bliver afviklet i Tasiilaq i perioden fra den 7. - 18. oktober 2019, børn og unge i alderen fra 12 - 25 år har mulighed for at deltage. Arrangementet vil vare 10 dage og forskellige lege og læring vil være en del af programmet. Der er udfærdiget planer for hver dag, hvor workshops, fælles musik, fælles sang, undervisning i brug af musikinstrumenter samt undervisning i at spille musik efter noder er nogle af arrangementerne.

Formålet er at afvikle fritidsaktiviteter med udgangspunkt i musik. Grundlaget er: Fælles arrangementer, motivation samt læring i forhold til større selvtillid.

 

Ansøgningen blev godkendt.

Fundament til hytte

Sagsfremstilling

Lokaludvalget har i år afsat midler til opførelse af en hytte, i den forbindelse er det nødvendigt at udbyde etablering et fundament. Derfor har vi skaffet budgetter. Der var 2 personer der har indgivet et tilbud. At Lokaludvalget beslutter sig for, hvilken af de to muligheder, der skal vælges.

Udvalget godkendte, at opgaven skal tildeles til den, der har afgivet det laveste tilbud.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Lokaludvalget besluttede at indkøbe 2 stk. industri kaffemaskiner på 20-30 liter, da disse mangler i forbindelse med fælles arrangementer i byen.

For det andet skal der indkøbes 2 bannere til Lokaludvalget og Kommuneqarfik Sermersooq. Alle disse skal indkøbes i løbet af i år.

Godkendelse af Referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer:

Formand, Harald Amagtangneq

Næstformand, Ole Núko

Medlem, Ole J. Lundblad

Medlem, Tobias Bajare

Medlem, Abia Kuitse