Lokaludvalget i Tasiilaq

Udvalg
Lokaludvalget Tasiilaq
Dato
10. November 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Tasiilaq:
Formand, Ole J. Lundblad
Næstformand, Ole Núko
Medlem, James O. Ignatiussen
Medlem, Harald Amagtangneq
Medlem, Abia Kuitse
Orienteringer

Sagsfremstilling

2A: Tasiilami suleqatigiippugut vil under mødet fortælle om status.
Bilag: 1: Aftale om et borgerindragelsesforløb i forbindelse med byggeri af to nye boliger i Tasiilaq.

Taget til efterretning.

Budgetlægning for 2021

Sagsfremstilling

Budgetlægning for 2021 af puljen på 350.000 kr.

Kultur (konto 60.000,00)

Forebyggelse

Midler til tilskud til frivillige aktører tænkes at bruges til tilskud til flere aktivitetsafholdelser ifm. nationaldagen. Samt tilskud til slik til børn mellem 0-14-årige ifm. juletræstænding under 1. advent. Der skal ydes tilskud til borgeroplysning samt foreningsarbejde ifm. forebyggelsesarbejde. Der doneres kaffe, the og kager til fællesaktiviteter og underholdning for byens borgere, som er arrangeret af frivillige. Arrangementer skal være alkoholfrie.

Aktiviteter for borgerne - 30.000,00

3 gange om året er der oprydning i byen og om sommeren er der grillfest bagefter for alle deltagere, hvor der også er lodtrækning med præmie. Hver januar måned er der fællesspisning for byen ældre borgere, som arrangeres i samarbejde med foreninger og arrangementet er alkoholfri.

By forskønnelse, kr. 60.000,00

By forskønnelse skal ske i samarbejde med kunstnere og turisme aktører.

Byen skal pyntes med kunst skåret i træ, så der skal tages kontakt med kunstnere, som kan lave disse

og donere dem med de nødvendige materialer.

Byggeri af en hytte ved ”iddigainni” og ”Amitsivardiip”, kr. 200.000,00

Lige udenfor byen og i nærheden af ”Amitsivardiip” skal der bygges en hytte i ”iddigainni”. Tanken med det er, at sejlende kan benytte hytten i tilfælde af de ikke kan sejle videre pga. havis. Samt istandsættelse af en eksisterende skur/hytte.

 I alt 350.000,00

 

Ansøgning fra KRK.

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Kalaallit Røde Korsiats afdeling i Tasiilaq ifm. julearrangement i 2020.

De skal doneres med småkager, kaffe, the og sukker, så vi skal høre om hvor meget de har brug for.

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Der er doneret småkager, kaffe, the og sukker til dem som frivilligt har været arrangører, som er Gedion Ignatiussen og KRK.

  • Småkager som har overskredet dato blev smidt ud.
  • Der skal undersøges om Lokaludvalget kan holde julefrokost.
Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Tasiilaq:
Formand, Ole J. Lundblad
Næstformand, Ole Núko
Medlem, James O. Ignatiussen
Medlem, Harald Amagtangneq
Medlem, Abia Kuitse