Lokaludvalget i Tasiilaq

Udvalg
Lokaludvalget Tasiilaq
Dato
8. December 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Tasiilaq:
Formand, Ole J. Lundblad
Næstformand, Ole Núko
Medlem, James O. Ignatiussen
Medlem, Harald Amagtangneq
Medlem, Abia Kuitse
Meddelelser

Sagsfremstilling

Tilskud der blev givet i november måned:
- "Qiimmatsaralingii" Gedion Ignatiussen kaffe, the, sukker og småkager.
- Tilskud til køb af slik til Nathan Maratse 556,85 kr.
- Tilskud til KRK som uddeler 25 julekurve, samt Kaffe, the, sukker og småkager.
Vedlagt følger udskrift af forbrug 2020.

Taget til efterretning.

Mødekalender 2021 for Lokaludvalget

Sagsfremstilling

Der skal afsættes dato til møderækkerne i år 2021.

Mødekalender i 2021:

14/01-2021, 09/02-2021, 09/03-2021, 13/04-2021, 11/05-2021, 08/06-2021, juli ferie, 10/08-2021, 14/09-2021, 12/10-2021, 09/11-2021, 07/12-2021.

Stor fælles spisning for ældre

Sagsfremstilling

Sammenfatning af sagen:
Grundet covid-19 har man ikke holdt stort fællesspisning for de ældre i år. Derfor skal man tage en ny stillingtagen til sagen.
Indstilling:
Det indstilles at der holdes stort fællesspisning for de ældre, i det nye år, mandag den ulloq 18. Januar 2021-imi i forsamlingshuset.
I forbindelse med borgmesterbesøget i januar, vil hun således deltage til fællesspisningen.

Mandag den 18/01-2021 vil de ældre have fælles spisning i forsamlingshuset..

Borgmesteren, som vi være i byen skal deltage til fællesspisningen. Da man kun kan være 60 personer i forsamlingshuset, kan kun ældre uden gangsbesvær deltage.

Der vil dog være fællesspisning i alderdomshjemmet den 10/12-2020, kl.: 17:00. Der vil blive serveret grønlandsproviant samt uddeling af gaver.

 

Juledekorationer i byens gader

Sagsfremstilling

Man ønsker juledekorationer magen til vestkysten, som opsættes i byens gadelygter op til jul
Forslagsgiver: James O. Ignatiussen.

Sagen sendes videre til Anlæg og Miljø, med forhåbning om, at man få disse juledekorationer til næste år.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Da ravne er til besvær for skrald og farlig for børn, ønskes sagen videresendt ti lAnlæg og Miljø til videre foranstaltning.

Der skal købes fyrværkeri samt sodavand til kr, 5.000.- til Kommuneqarfik Sermersooq personale, til dagen 30/12-2020 kl.: 14:30. Fyrværkeriet vil blive holdt udenfor kommunekontoret,

Uupi Kuitse skal holde fællesarrengement for borgerne fra +35 den 5/1-2021. Dertil er der givet godkendelse til tilskud for køb af kaffe og The samt småkager, som gav sin ansøgining til formanden den 7/12-2020.

Der ønskes rigtig glædelig jul og godt nytår til medlemmerne, med tak for et godt samarbejde.

 

Godkendelse af Referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Tasiilaq:
Formand, Ole J. Lundblad
Næstformand, Ole Núko
Medlem, James O. Ignatiussen
Medlem, Harald Amagtangneq
Medlem, Abia Kuitse