Lokaludvalget i Tasiilaq 14 Januar 2020

Udvalg
Lokaludvalget Tasiilaq
Dato
11. February 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Tasiilaq:

Formand, Ole J. Lundblad

Næstformand, Ole Núko

Medlem, James O. Ignatiussen

Medlem, Harald Amagtangneq (deltog ikke/var syg)

Medlem, Malik Davidsen

Meddelelser

Sagsfremstilling

A: Brev fra Forvaltning for Anlæg og Miljø - Arealtildeling. Godkendelse af arealtildeling i Tasiilaq fjord.

Bilag 1: Brev vedrørende arealtildeling.

 

B: Helhedsplan for Tasiilaq i 2020, som er fra By- og Boligudvikling i Kommuneqarfik Sermersooq.

Bilag 2: Helhedsplan for Tasiilaq i 2020.

2A: Bianco Mikaelsen som skal opføre hytten skal kontaktes, da hytten skal bygges til sommer. Anvendelse af hytten, regler m.m. vil blive taget op igen. Vi retter henvendelse til Piorsaavik om fremstilling af brikse og møbler.

 

2B: I forbindelse med gennemgang af planen, kunne Lokaludvalget konstatere, at den kommende kirkegård ikke er med i planen.  Derfor skal forslaget sendes inden den 24/2-2020. Såfremt Lokaludvalget finder nye forslag til planen bedes dette meddelt.

Josef Tarrak Petrussens ansøgning

Sagsfremstilling

Josef Tarrak ønsker at rejse på turné i Grønland, for at holde teater om livet uden en far i Tasiilaq og Kulusuk. Katuaq ansøger om 70.000 kr. til brug for billetter, bagage og ophold i Tasiilaq.

Indstilling

Sekretariat indstiller forslaget forkastet idet det er for dyrt, da Lokaludvalgets midler anbefales brugt lokalt.

Afslag.

Josef & Nicks ansøgning

Sagsfremstilling

Josef Lund Josefsen sammen med Nick Poulsen, ansøger om midler på 20.000 kr. til afholdelse af pop-koncert, som er en ny musikgenre, den 24. maj 2020.

Indstilling

Sekretariat indstiller forslaget forkastet. Da Josef Lund Josefsens ansøgning svarende til billettens pris er allerede blevet godkendt i januar.

Afslag

Museets ansøgning

Sagsfremstilling

Museet søger midler til oprettelse af bibliotek af Østgrønlandske bøger og historier om kulturen, på 13.816 kr.

Indstilling

Sekretariat indstiller forslaget forkastet. Dette pga. at afdelingen selv skal afsætte midler til senere brug.

Afslag

Lana Hansens ansøgning

Sagsfremstilling

Lana Hansen ansøger om at få dækket sine dagpenge og omkostninger på 40.945 kr. til sin rejse i forbindelse med samarbejdet med projektet ungdomshuset, klimaændringer, genbrug, hvor målgruppen er børn og unge i Tasiilaq.

Indstilling

Sekretariat indstiller forslaget forkastet. Begrundelsen til dette er, at hun selv kan søge midler til fonde eller til afdelingen.

Afslag

Ansøgning fra Blå kors.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af Blå Kors ansøges der om midler til te, kaffe og småkager.

Indstilling

Indstilles til godkendelse da den er med i målsætningerne.

Godkendt.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Borgermødet den 25/2-2020 er udsat til uge 13. Grundet borgermøde vedrørende UNESCO den 25/2-2020.

Dagsorden for borgermøde i uge 13 har følgende program:

Lokaludvalgets konstituering.

Lokaludvalgets forretningsorden, ansøgninger osv.

Orientering vedrørende hytten der skal opføres til sommer.

Borgerne skal høres om, om hvilke emner der skal drøftes, samt hvilke temaer der ønskes drøftet til næste borgermøde.

Møde med Søren og Pernille kl. 14.00 der arbejder med projektet "Vi samarbejder i Tasiilaq". De fremlagde resultater fra det halve år. De har opnået meget i forbindelse med fremlæggelsen, interviews med borgere og virksomheder, de nævnte udfordringerne i Tasiilaq med langsom internetforbindelse, boligmangel, arbejdsløshed. De fortæller også, at to sygeplejersker skal besøge Tasiilaq ifm. vejledning i seksual undervisning fra Danmark. Målet er, at de unge selv skal give rådgivningen videre til børn og unge i folkeskolen ved brug af eget sprog, ligesom de skal bruge de lokale erfaringer fra Tasiilaq i rådgivningen. Når de kommer tilbage i uge 13, afholdes der borgermøde sammen med Lokaludvalget. Målet er, at udvikle gode forslag til unge, danne arbejdsgruppe og passe bedre på børn og unge.

Godkendelse af Referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Tasiilaq:

Formand, Ole J. Lundblad

Næstformand, Ole Núko

Medlem, James O. Ignatiussen

Medlem, Harald Amagtangneq (deltog ikke/var syg)

Medlem, Malik Davidsen