Lokaludvalget i Tasiilaq 11 august 2020

Udvalg
Lokaludvalget Tasiilaq
Dato
29. September 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Medlemmer af lokaludvalget:

Formand, Ole J. Lundblad

Næstformand Ole Núko

Medlem, James O. Ignatiussen

Medlem Harald Amagtangneq

Medlem, Malik Davidsen

Meddelelser

Sagsfremstilling

2A: Status omkring hytten. bilag 1.

2B: Vedr. trappen i Prs. Benediktes vej. Bilag 2.

2C: Planen for bådeoplægning

 1. Status for hytte. Bilag 1.

Wireren og malingsarbejdet er færdige. Terassen skal laves næste år. Nu er hytten låst af og vil blive åbnet, når den er færdig. Det er farligt, at der ikke er særskilt indgang til hytten. Tømrer Duuma vil gerne komme med tilbud på udluftning og solcelle kan anvendes..

 1. Vedr. Trappen i Prs. Bedediktes vej. Bilag 2.

Teknik og Miljø forvaltningen skal spørges om status på denne.

 1. Bådeoplægning

Man skal undersøge og spørge til hvordan bådeoplægningen i Nuuk er blevet lavet. Sanasoq Duu/ma/Thomas Mikaelsen er interesseret i at skulle tage opgaven.

Økonomi status og opgaver, der foreligger.

Sagsfremstilling

Sammenfatning af opgaven:

Ved modtagelsen af status for status på økonomien, kan man se, at kun 3 udgifter er blevet påført i bogføringen. Derfor vil man gerne høre om de udgifter, der er blevet fremserdt, hvor disse er i bogføringen. Man skal snakke om hvad der er blevet betalt for og hvilke opgaver, der foreligger.

Årets afsatte midler, har ikke kunnet drøftes til fulde i lokaludvaglet på grund af covid-19. Man skal arbejde for at fremskaffe bænke med tilhørende borde samt affalskasser, hvis dette er muligt og disse skal være tilpasset de grønlandske forhold og være robuste.

At der ikke er en særskilt indgang til hytten er farlig for døren. Af evt. mangler til hytten skal man have købt solceller og mere træ.

At man skal kunne få 100-vis overnattende i Sportshallen, skal vi snakke om igen, hvor vi undersøger mulighederne.

Eventuelt

Sagsfremstilling

 •  Vi samarbejder i Tasiilaq: Initiativer præsenteres. Der arbejdes på at få etableret ”Brædtet” i Tasiilaq.
 • Der skal bygges 10 boliger og med hensyn til 2 af disse, skal man spørge dem, der skal bo i dem om, hvordan de gerne vil have disse bygget/indrettet.
 •  Omkring erhvervstiltag: F.eks. at kunne bruge containere til forarbejdning af sælskind (i samarbejde med Majoriaq).
 •  Arbejdsform i forbindelse med selvmord. I samarbejde med Kriseberedsakabet og Igdlo.
 •  Sexualundervisning for de unge. Igdlo og forebyggelsesafdelingen.
 •  Det generelle synet på børn i Tasiilaq: Børnehaver, skoler mv.
 •  Samarbejde for at skabe tryghed for børn i Tasiilaq: Borgerne, lokaludvalget.
 •  Hjemmet Mikisoq: erhvervsseminar til foråret, erhvervsudvikling i Tasiilaq. Fiskere og fangere, lokaludvalget, kommunens erhvervskonsulent og Copenhagen Business School. 

• Gedion Ignatiussen: Frivillige til fællesaften 7/10-2020, kager., kaffe/the anmodningen er imødekommet.  

Godkendelse af Referat

Sagsfremstilling

Medlemmer af lokaludvalget:

Formand, Ole J. Lundblad

Næstformand Ole Núko

Medlem, James O. Ignatiussen

Medlem Harald Amagtangneq

Medlem, Malik Davidsen