Lokaludvalget i Tasiilaq 10 marts 2020

Udvalg
Lokaludvalget Tasiilaq
Dato
12. May 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Tasiilaq:

Formand, Ole J. Lundblad

Næstformand, Ole Núko

Medlem, James O. Ignatiussen

Medlem, Harald Amagtangneq

Medlem, Malik Davidsen

Meddelelser

Sagsfremstilling

2A: Frugt og præmier til Gør Maj Sund. Samt 10 skistave blev brugt.

 

2B: Hytten/hytter

Tømreren Bianco Mikaelsen oplyses, at hytten skal være placeret i Tasiilaq fjorden. De skal hentes i Stark. Det næste bliver at lave retningslinjer til brug af hytten.

Der skal arbejdes målrettet for hytten i Amitsivardit. Den gamle hytte kan ikke længere bruges, der rettes henvendelse til Forvaltningen for Anlæg- og Miljø hvem ejeren er.

Den drøftes videre efter modtagelse af svar.

2A: Taget til efterretning.

2B: Taget til efterretning.

Dato sættes for affaldsindsamling i byen.

Sagsfremstilling

Der er affaldssamling for borgerne den 27. maj 2020 og den 17. juni 2020 samt den 26. august 2020. Fra kl. 16.00 til 19.00. Der skal rettes henvendelse til Forvaltningen for Anlæg- og Miljø, at affaldet skal samles disse dage. Unge fra ungdomskulturhuset skal kontaktes og bede dem om hjælp til planlægningen. Præmierne skal forberedes.

Der indstilles kandidater til Nordisk Ministerråds miljøpris i 2020.

Sagsfremstilling

Tidspunkt for indstilling af kandidaterne til Nordisk Ministerråds miljøpris bliver den 13. maj 2020.

I år koncentrerer vi os om gruppen fra de nordiske lande, som beskæftiger sig med diversiteten af dyr. Vi vil blive glad du/I kan videresende hvordan du har indstillet kandidaten til årets miljøpris.

 

Ingen udpegning.

Forebyggelse af vold mod unge.

Sagsfremstilling

I Tasiilaq byen. Forebyggelse af vold mod unge. Der skal oprettes en arbejdsgruppe i samarbejde med fritidsundervisningen for at forebygge dette. Fritidsundervisningen skal besøges og opfordres med henblik på forebyggelse af vold. Til fælles indsats. Selvfølgelig kan samarbejdet med virksomheder ske. Det vigtigst er, at vise unge, at vold ikke accepteres i samfundet. Jeg håber, at vores by kan opfattes positivt i forbindelse med dette samarbejde.

Forslagsgiver James O Ignatiussen

Natteravnene som har kørt før mangles. Problemet skal drøftes sammen med politiet, ungdomskulturhus, og medarbejderne i fritidsklubben. 

Eventuelt

Sagsfremstilling

I forbindelse med mødet med Udvalg for Anlæg og Miljø, skal der afklares hvordan det går med opsætning af trapper ved Prs Benedikte vejen. 

Godkendelse af Referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Tasiilaq:

Formand, Ole J. Lundblad

Næstformand, Ole Núko

Medlem, James O. Ignatiussen

Medlem, Harald Amagtangneq

Medlem, Malik Davidsen