Lokaludvalget i Tasiilaq 10 marts 2020

Udvalg
Lokaludvalget Tasiilaq
Dato
10. March 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalget i Tasiilaq

Formand, Ole J Lundblad

Næstformand, Ole Núko

Medlem, James O. Ignatiussen

Medlem, Harald Amagtangneq (Er ikke til stede)

Medlem, Malik Davidsen (Er ikke til stede)

Meddelelser

Sagsfremstilling

2A: Fordeling af puljemidler 2020.

Taget til orientering.

Ansøgning Qamutseq

Sagsfremstilling

Qimutseq ansøger om betaling af pokaler, i alt 6.892,00 kr.

Indstilling:

Sekretariatet anbefaler ansøgningen afvises på baggrund af, at foreningen er med i en organisation og kan ansøge om midler til Fritidsafdeling.

Afslaget er på baggrund af, at organisation har fået bevilliget midler fra Afdelingen for Sundhed og Fritid.

Ansøgning Kangia Futsal

Sagsfremstilling

Kangia Futsal damer har ansøgt om rejsebevilling til GM-deltagelse.

Indstilling

Sekretariatet anbefaler ansøgningen afvises på baggrund af, at foreningen er med i en organisation og kan ansøge om midler til Fritidsafdeling.

Afslaget er på baggrund af, at foreninger har fået bevilliget midler fra Afdelingen for Sundhed og Fritid.

Tasiilaq "Saligaatsoq"

Sagsfremstilling

Saligaatsoq forklarede deres opfordring til deltagelse.

Lokaludvalget holder hvert år sammen med borgerne oprydning 3 gange om året, de vil tilmelde sig når datoerne er sat.

Materialer til byggeri af trapper, vedrørende hytte, oplysning til borgerne

Sagsfremstilling

Opførelse af trapper mod Sara Helmsip aqqulaa, her vil man høre status med materialerne til byggeri af trapper - oplysning til borgerne vedrørende hytten - Lokaludvalget skal gennemgå hver enkelt af reglerne om hvorvidt ældreforeningen kan tage på sommerlejr.

Forslagsgiver Ole Nuko.

Forvaltningen for Anlæg- og Miljø høres om status med arbejdet med trappen.

Ligeledes skal håndværkeren kontaktes vedrørende opførelse af hytten.

Hytten i Amitsivartiit skal nedrives og der skal undersøges hos Forvaltningen for Anlæg- og Miljø om muligheden for opføre en ny hytte.

Ældreforeningens sommerlejr til sommeren skal undersøges.

Specielle affaldsspand til sodavandsdåser

Sagsfremstilling

Specielle affaldsspand til sodavandsdåser

Forslagsgiver Ole Nuko.

Der skal undersøges hos Forvaltningen for Anlæg- og Miljø om der kan opsættes en speciel affaldsspand til dåser.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Ingen.

Godkendelse af Referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalget i Tasiilaq:

Formand, Ole J Lundblad

Næstformand, Ole Núko

Medlem, James O Ignatiussen

Medlem, Harald Amagtangneq (Er ikke til stede)

Medlem, Malik Davidsen (Er ikke til stede)