Lokaludvalget i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
20. January 2021 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalget Paamiut:
Formand, Lucia Møller-Grønland
Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen (meldte afbud)
Medlem, Jørgen Jakobsen
Medlem, Jakob Thorsen
Medlem, Hermann Hegelund
Meddelelser

Sagsfremstilling

Ingen.
  1. Budget 2021 godkendes, uden ændringer i forslaget.
  2. Økonomiudvalget støtter ændring af valgstedet.
Ansøgning om orlov

Sagsfremstilling

Den 12. januar 2021 skrev næstformanden Peter-Angunnguaq Mikaelsen, at han rejste sammen med sin familie, grundet konens uddannelse, og at børnene ikke kunne få daginstitutionsplads umiddelbart. Derfor ansøger han om orlov fra lokaludvalget.
Han ved ikke hvornår han kommer tilbage.
Stedfortræderen under hans orlov, Ulrik Mathiesen blev spurgt om han vil indtræde midlertidig. Han kan ikke svare i øjeblikket grundet til han skal til Sana, han vil give besked ligeså snart han har fået besked fra lægen.

Taget til efterretning.

Ulrik Mathiesen sagde ja.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Formanden Lucia Møller-Grønvold oplyser at en borger har henvendt sig for at få råd. Som vil lave aktiviteter til børn og unge. Vedkommende har lavet en Facebook gruppe med henblik på at samarbejde med borgerne. Formanden har stærkt opfordret vedkommende.

Han er oplagt til at deltage i borgermødet. Derudover foreslog Jakob Thorsen at man kunne holde et oplæg om Lokaludvalgets formål og arbejdsgang.

Den unge skal også opfordres til at søge til lokaludvalget om sit projekt.

Jakob Thorsen holdt et kort oplæg om projektet om opstart af sommer forråd.

Der er ønske om snerydning af den store bro.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalget Paamiut:
Formand, Lucia Møller-Grønland
 
Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen (meldte afbud)
 
Medlem, Jørgen Jakobsen
 
Medlem, Jakob Thorsen
 
Medlem, Hermann Hegelund