Lokaludvalget i Paamiut – Konstituerende møde

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
18. februar 2020 -
Lokation
Titel
Forsiden
Meddelelser
Valg af formand
Valg af næstformand
Mødevirksomhed i 2020
Afholdelse af borgermøder for borgerne i år 2020
Eventuelt
Godkendelse af referat