Lokaludvalget i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
25. September 2019 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Paamiut:

Formand, Lucia Møller-Grønvold

Næstformand, Ulrik Mathiesen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund

Meddelelser

Sagsfremstilling

A: Pavillion

Den 26. august 2019 afgav betoncentralen tilbud om rejsning af én pavillion. En rejsning af én pavillion tilbydes til kr. 88.700,-, hvilket overskrider med kr. 5.000,-, medregning er dækning af eventuelle materialer såsom træ og andet som måske ikke er medtaget.

Da det haster forhørte formanden sig blandt medlemmerne samme dag, næstformanden syntes ellers at tilbuddet var for dyrt, men vedtog. Jørgen Jakobsen vedtog også forslaget. Man prøvede at komme i kontakt med Hermann Hegelund og Jakob Thorsen, med det mislykkedes.

Flertal, og på grund af anledning til at kunne rejse pavillion hurtigst muligt, blev tilbuddet vedtaget som beset. Pavillion skal rejses i sletten. De tre resterende skal behandles senere efter man har fundet finansiering til dem.

Betoncentralen blev kontaktet den 17. september 2019, om ønske til at rejse pavillion hurtigst. Vedtagelse blev fremsendt sammen med placeringsønske.

B: Formandens beslutning under særlige omstændigheder.

 

A: Tager til efterretning.

B: Tilskud på kr. 2.000,-, i forbindelse med arrangement vedr. nye elever i Grønlands Maritime Center blev taget til efterretning.

 

 

Status på bevilgede projekter for år 2019.

Sagsfremstilling

Under Økonomi Udvalgets møde den 14. januar 2019, blev samtlige bevillinger for 2019 vedtaget uden yderligere bemærkninger.

For 2019 blev der bevilget 350.000 kr. Bevillingens status den 18. september 2019.

Bevilget:

Brugt:

Status

Kr. 350.000.-

230.368,93

350.000.-

Når man medregner bevillingen fra Jubilæumsfonden på kr. 85.363,33 er resterende bevilling på kr.:

kr. 145.005,60

Når regning vedr. pavillion kr. 88.700,00 (+5.000) er medberegnet

Resterende beløb til resten af året kr. 51.305,60

Taget til efterretning.

Opførsel af nr 2 pavillion ved Majoriaq skal sikres.

Påsættelse af lys ved kirken, hvor der er midlertidigt er afsat kr. 5.000.-, har formanden beslutningskompentence, når en endeligt tilbud er modtaget.

Endvidere skal der indhentes tilbud på etablering af elforfindelse til Pavillionen i parken.

 

Gamle salterier

Sagsfremstilling

Vinnie Sølvblad, har endnu engang henvendt sig til Lokaludvalget, idet hun er begyndt at finde ny finansiering vedr. de gamle salterier.

Hun har brug for opbakning af lokalbefolkningen (ikke økonomisk), og af Lokaludvalget.

 

Der er fuld opbakning omkring indsatsen.

Vejene i Paamiut

Sagsfremstilling

Det kan slet ikke accepteres at se resultaterne af vejarbejdet i Paamiut foretaget i sommers, efter at man havde vedtaget et budget på kr. 2 mio. til opgaven.

Det er et sjuskearbejde, og man ønsker at arbejdet skal gøres over det hele.

Huller er bare blevet lappet, hvorfor man kan regne med at inden længe så er man tilbage ved det gamle. Og man kan slet ikke acceptere den grimmeste asfaltering foran Brugsen.

Lokaludvalget vil skrive en klage til Forvaltningen/udvalget for Anlæg og Miljø.

Fredens Kirke 110 års jubilæum.

Sagsfremstilling

Den 19. september 2019, har Fredens Kirke i Paamiut 110 års jubilæum, på foranledning af dette har Ulrik Mathiesen et forslag.

Ulrik Mathiesen foreslår at man giver kirken ”noget der lyser” mod kirken, således støttes menighedsrepræsentationen.

Det er endnu ikke blevet undersøgt hvad lyskilden kommer til at koste og hvilken elinstallation den skal tilsluttes til.

Ulrik Mathiesen vil arbejde videre med opgaven, på nuværende tidspunkt har man afsat kr. 5.000,- til begivenheden.

Vi vender tilbage til opgaven.

Forslag til bevilling for 2020

Sagsfremstilling

Der blev afholdt borgermøde i Taqqissuut 24. september om bevilling for 2020, og følgende forslag blev indsamlet:

 • "Byfest"

 • Afholdelse af Ren by 2 gange om året

 • Lille Aasivik

 • Afholdelse af konkurrencer i byen, f.eks langdistance løb mv., samme slags løb som i andre byer

 • Kajak mesterskaber (frem og tilbage til Narsalik)

 • Flere udendørs bænke også på fjeldene

 • At gøre mindestenen fra Paamiuts 275 års jubilæum mere synlig

 • At pynte gavlene på boligblokke

 • At vedligeholde legepladsen Ulu, og anlægge mere legeplads omkring denne

 • At anskaffe flere vandcykler, og anskaffe flere oppustelige legeforanstaltninger

 • At rydde op i den gamle kirkegård

 • At anskaffe et stort kors til den nye kirkegård

 • At anskaffe et stort ”Paamiut” skilt på fjeldet (ligesom Hollywood)

 • Afholde sneskulpturfestival

 • At anlægge skøjtebane i sletten om vinteren

 • At skabe landskabet omkring store sø på vejen til lufthavnen som aktivitetscenter til familier, med hytter.

  Ovennævnte forslag skal diskuteres til mødet.

Udsættes igen, idet ønsket er at man medtager borgernes forslag fra Taqqissuut, samt ønsket om at høre ungdommens forslag og ønsker fra mødet i klubben Kalaaleq den 10. oktober.

Skraldespande med askebægre der kan monteres til lygtepæle.

Sagsfremstilling

Det bliver foreslået af borger at byens skraldespande udskiftes med skraldespande der kan monteres på lygtepæle, disse skal desuden have askebægre.

Der skal skrives til Forvaltningen/udvalget for Anlæg og Miljø om et ønske, om at få udskiftet byens nuværende skraldespande, da disse den videre bliver konstant væltet af børn og unge.

Det skal også foreslås at skraldespandene bliver udskiftet med nogle der kan monteres.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Hermann Hegelund, har deltaget i Ældrerådets møde i Nuuk, og han mener at man har misforstået formålet, denne ønsker at der skal være et medlem herfra. Desuden mener han at der er for lidt information, og ønsker desuden mere oplysning herom.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalg i Paamiut:

Formand, Lucia Møller-Grønvold

Næstformand, Ulrik Mathiesen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund