Lokaludvalget i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
23. October 2019 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Medlemmer af Lokaludvalget i Paamiut:

Formand, Lucia Møller-Grønvold

Næstformand, Ulrik Mathiesen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund

Meddelelser

Sagsfremstilling

2A: Byggeri/opbygning af pavillion.

Taget til efterretning.

Det skal undersøges om der kan etableres elektricitet og indhente tilbud. Der er bestilt små lys.

Status på bevilgede projekter for år 2019.

Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde den 14. januar 2019 hvor hele bevillingen for 2019 blev godkendt uden særlige bemærkninger.

I 2019 blev der bevilget 350.000 kroner. Status for bevillingen pr. 16 oktober 2019 er som følger:

Rådighedsbeløb:        Forbrug:                Status:

Kr. 350.000                 kr. 230.368,93      kr. 119.631,07

Inklusive midler fra Jubæliumsfonden på 85.363,33 kr. er der kr. 204.994,40 for resten af året.

Tilbud der endnu ikke er betalt er på ialt: 88.700.- (5.000)

Kr. 2.648,05 er lige blevet bogført, heraf arrangement af Den Maritime Skole, afholdelse af borgermøde og udgifter i forbindelse med borgermødet.

Restende beløb for resten af året: kr. 108.646,35

Taget til efterretning.

Der skal sørges for opbygning af pavillion der skal stå ved siden af Majoriaq.

Opsætning af belysning foran kirken. Det estimeres at koste kr. 5.000. Formanden bemyndiges til at træffe beslutning når prisen er modtaget.

Der skal også indhentes tilbud til etablering af elektricitet til pavillionen.

I musikkens og sangens verden "Efterårskonkurrence"

Sagsfremstilling

Peter Angunnguaq Mikaelsen skal, i forbindelse med sit arbejde, i samarbejde med Thomas Pavia Abrahamsen, afholde åben efterårskonkurrence i musikkens og sangens verden, kaldet "Efterårskonkurrence".

På det baggrund ansøges der om præmier hos Lokaludvalget

Lokaludvalget ønsker at bevilge kr. 3.000, med ønske om følgende fordeling af præmierne:

1. præmie 1.500 kr.

2. præmie 1.000 kr.

3. præmie 500 kr.

Bevillingsforslag for 2020

Sagsfremstilling

Under borgermødet den 24. september 2019 i Taqqissooq blev følgende bevillingsforslag for 2020 indsamlet:

*"Byfest"

*Ren by, afholdes to gange om året

*Aasiveeraq (lille sommerlejr)

*Konkurrence i byen, såsom langdistanceløb m.m., arrangementer lignende arrangementer ligesom i andre byer

*Kajak konkurrence (Til Narsalik og tilbage)

*Flere udendørs bænke, også i fjeldende

*Mindesmærke i forbindelse med Paamiuts 275-års jubilæum skal markeres så det fremstår tydeligere

*Forskønning af blokkenes vægge

*Vedligeholdelse af legepladsen Ulu og opsætte flere legeudstyr

*Flere vandcykler og flere udendørs oppustelige legepladser (hoppeborge)

*Oprydning i den gamle kirkegård og vedligeholdelse af kors

*Det store kors i den nye kirkegård

*Lave et "kæmpe skilt" Paamiut på toppen af fjeldet (Ligesom Hollywood)

*Sneskulpturarrangement

*Etablering af skøjtebane på sletten

*Udvikle området til familieaktiveteter ved søen mod lufthavnen, inklusive en hytte

Følgende forslag blev modtaget under mødet den 14. oktober 2019 i ungdomsklubben Kalaaleq:

*At klubben Kalaaleq fremover holdes åbent i weekenderne.

*Skatestreet syd for fodholdbanen

*Opsætning af belysningen ved den store udendørs fodboldbane

*Skøjtebane

*Aftenarrangement for borgerne i byen

*Koncert – berømte – Enok Poulsen

*Nuannisarfik altid afholdes, med løn

*TV / Radio (lokal) Ældre (Interview om deres status)

*Hyppige fællesaktiveteter for skoleelever / unge

*Flere legepladser

*Rundbold for alle

*Svømmehal

*Computerspillerum i klubben

*Gokartbane.

Følgende bevillinger for 2020 blev godkendt:

Snehyttekonkurrence:                                                                           10.000.-

Vedligeholdelse af legepladsen ulu:                                                      10.000.-

Byfest                                                                                                 70.000.-

Dejlig familieaktivitetsplads i naturen mod lufthavnen                          100.000.-

Ren by *2                                                                                             20.000.-

Nye udendørs bænke                                                                          50.000.-

Markering af mindesmærket for Paamiuts 275-års jubilæum                  30.000.- Oprydning i kirkegården, reparation af kors                                          10.000.-

Tænding af byen                                                                                  25.000.-

21. Juni Nationaldag                                                                              25.000.-

I alt                                                                                                        350.000.-

Ansøgning fra Musikskolen i Paamiut

Sagsfremstilling

Musikskolelederen Enok Poulsen har fremsendt en skrivelse vedr. ansøgning om kr. 10.100.- til anlæggelse af gulvtæppe på grund af for meget ekko i Musikskolen.

Der gives afslag til ansøgning da forvaltningen selv kan sørge for det.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Ingen.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling