Lokaludvalget i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
11. December 2019 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Medlemmer af Lokaludvalget i Paamiut:

Formand, Lucia Møller-Grønvold

Næstformand, Ulrik Mathiesen

Medlem, Jørgen Jakobsen. Deltog ikke ved mødet på grund af en væsentlig årsag.

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund

Meddelelser

Sagsfremstilling

Ingen.

Status på bevilgede projekter for år 2019.

Sagsfremstilling

I 2019 blev der bevilget 350.000 kroner. Status i forhold til bevillingen for 5 december 2019 er som følger:

Bevilget:

Brugt:

Status:

Kr. 350.000.-

151.089,97

198.910,03

 

Pavillion 1 er ellers afregnet med kr. 97.000.-. Vi har endnu ikke modtaget faktura på den anden.

 

Taget til efterretning.

Mødekalender for 2020

Sagsfremstilling

Konstituerende møde i Lokaludvalget foregår i henhold til § 7 Under samme møde skal årskalenderen godkendes. Det drejer sig om datoer for årets mødeaktivitet samt de vigtigste planer for året.

Idet der skal afvikles valg inden årsskiftet, ønskes beslutning om mødekalder for 2020 umiddelbart efter konstituering af Lokaludvalgets medlemmer.

Offentlige møder i 2020

Sagsfremstilling

Offentlige møder afvikles i henhold til § 2 stk. 9 i vedtægt for Lokaludvalget:

Idet der skal afvikles valg inden årsskiftet, ønskes beslutning om mødekalder for 2020 umiddelbart efter konstituering af Lokaludvalgets medlemmer.

13 december hædersbevisning i forbindelse med julearrangement

Sagsfremstilling

Traditionen to arrangeres julesammenkomst den 13 december 2019, og på baggrund af det spurgte fritidsafdelingen om, hvorvidt dette skal afvikles.

Sidste års projekt om forlag om navngivning af to veje er omsider behandlet og godkendt af kommunalbestyrelsen under ordinær møde i november.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, anbefaler sekretariatet at forslagsstillerne får overrakt deres præmier på denne dato.

Det første forslag om vejen mod lufthavnen:

Lone Jensen "Tulugannguanut"

Som det andet vejen mod elværket:

Lokaludvalget har som det første udpeget forslag fra Peter Møller, men "Stednavneudvalget" har indstillet overfor Kommunalbestyrelsen "Eqaligalinngivanut aqqutaa", og har på baggeund af dette anbefalet Lokaludvalget at det skal hedde "Eqaligalinngavanut aqqutaa".

Peter Møller "Eqaligalinngivit aqqutaa" -> "Eqaligalinngavanut aqqutaa" Margrethe Anthonsen "Eqaligalinngavanut aqqusineq" -> "Eqaligalinngavanut aqqutaa"

Præmierne foreslås således til at lyde på:

1.000.- til Lone.

750 til Peter og Margrethe.

Godkendt.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Ingen.

7A: Hærderspris 2019

 

Hermann Hegelund foreslår, at der tildeles en hædersbevisning for 2019. Han foreslår hædersbevisning af to personer, som er:

* Jokum Schmidt, for hans utrættelige og trofaste arbejde for menighedsrepræsentationen.

* Frank Nikodimussen, for hans kocentration om fiskeri og fangst i samarbejde med sine unge familiemedlemmer, til trods for sit handicap.

 

7B: Møde tirsdag 18 december 2019.

Mødet er udskudt til den 8 januar 2020, kl.: 16:15 på grund af forskellige omstændigheder.

  

7C: Udbringning af julegaver til medlemmerne.

Der skal udbringes en lille gave til medlemmerne med tak for arbejdsindsatsen i Lokaludvalget i det snart forgangne år.

Også fordi julefrokosten i år ikke blev afviklet.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Medlemmer af Lokaludvalget i Paamiut:

 

Formand, Lucia Møller-Grønvold

 

Næstformand, Ulrik Mathiesen

 

Medlem, Jørgen Jakobsen

 

Medlem, Jakob Thorsen

 

Medlem, Hermann Hegelund