Lokaludvalget i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
27. February 2020 -
Titel
Forsiden
Meddelelser
Budget for året 2020.
Opfordring om støtte fra PAPP.
Snerydning
Lægemangel i Paamiut
Eventuelt
Godkendelse af referat