Lokaludvalget i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
27. February 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Paamiuni Najukkamik Ataatsimiititaliami ilaasortat:

Formand, Lucia Møller-Grønvold

Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund

Meddelelser

Sagsfremstilling

2 A: Forslag ”Årets kvinde 2020” i Paamiut.

Ellen Møller Jaboksen har ansøgt om at arbejde for ”Årets kvinde 2020. Men den 18. februar 2020 meddelte hun, at hun har trukket sin ansøgning tilbage på grund af tidsmangel.

 

2B: Den store bro.

Den 27. januar informerede borgmesterens sekretær Misu Benjaminsen, at teknisk afdeling har informeret om, hvor langt de er nået med den store bro.

Skrivelsen er vedlagt.

2A: Taget til efterretning.

 

2B: Taget til efterretning.

Budget for året 2020.

Sagsfremstilling

Mangler stadigvæk oplysninger. Når oplysningerne er modtaget, vil de blive omdelt under mødet.

De omdelte oplysninger under mødet blev taget til efterretning.

Budget for året 2020 på 350.000 kr. blev godkendt af kommunalbestyrelsen.

Opfordring om støtte fra PAPP.

Sagsfremstilling

Der er kommet en meddelelse fra kommunens tekniske afdeling om fiskerne og fangernes værksted i Paamiut, at man i år arbejder for, at der skal skaffes ekstra ordinære penge til at lave et nyt værksted, hvor man skiller værkstedet i Kangikasik ad og laver et nyt værksted, hvor man også kan arbejde med at sætte agn i langlinerne.

PAPP ønsker derfor, at Lokaludvalget skal støtte arbejdet, så den kan laves i år.

Brevet er vedlagt.

Man vil forhøre om, hvornår man begynder at bygge det. Det er kommunalbestyrelsen arbejde.

Det skal drøftes den 13. marts.

Snerydning

Sagsfremstilling

Frederik Petersen har skrevet et brev dateret brev den 18. februar 2020 og i brevet står der:

”Hej medlemmer af Lokaludvalget i Paamiut. Til ovennævnte også om dem, der er omtalt i facebook er formodentlig problem i alle steder i vores langstrakte kyst og det er om snerydning.”

Snerydning i Paamiut er måske et af de største problemer, fordi det er således:

Snerydning i vejene drives af privat virksomhed og dette er godt, men den er også kritisabel, det er sådan, når det sner meget, som f.eks. for nylig, sneen bliver ryddet af vejen mod husenes små biveje og det er stort arbejde for de gamle, fordi man er nødt til at rydde sneen flere gange om dagen, jeg ved godt, at de private, der rydder sneen væk ikke skal rydde bivejene, i sådanne steder som er til fodgængere, er det kommunens arbejdere, der skal rydde dem, ikke de private, det er meget ønskeligt, at man ikke bare skal ”smide” sneen ud over vejsiden men, hvis det er muligt, skal man med lastbiler rydde sneen væk til andet sted, fordi når foråret sætter ind og når sneen begynder at smelte, smelter sneen ind til husejernes kældre og det er stort arbejde for husejerne.

Spørgsmål.

Hvorfor er det kun i Sermersooq Kommune, den ”største” by der arbejdes meget for, man skulle ellers behandle borgerne i den største Bygd også på Samme måde. Der er masser af affald ved vejsiderne om sommeren ”også efter oprydningen. Kommunens biler kører ellers rundt i vejene, hvorfor tager de ikke affaldet med i stedet for at kigge på dem og køre forbi dem. Det er utroligt, at man bare ser på, i vores by.

 

God debat og venlig hilsen

Frederik Petersen Paamiut"

Snerydningen skal være bedre. Når man har bil, hvor vejen bugter sig, er det farligt. Der skal ryddes sne væk for pensionisterne, ifølge borgmesterens oplæg.

Spørgsmål, der er ikke snerydning.

Hvis sneen ikke bliver ryddet væk og når det pludselig bliver tøvejr, så bliver det hele vådt. Det er vejformanden/vejfolkene der skal have opsyn med det. Disse skal opfordres til at rydde sne væk, for at opnå det bedste resultat.

Der skal ryddes ordentligt op ved vejkrydsene.

Man skal være opmærksom på de gamle.

Det er ønskeligt at få at vide, hvad der står i vejformandens arbejdsbeskrivelse.

Det ser ud som om, at ledelse af vejfolkene ikke er tilstrækkeligt.

Der skal skrives til Frederik og takke ham, og han skal informeres om, hvordan det går med arbejdet.

Lægemangel i Paamiut

Sagsfremstilling

I uge 6, den 5. februar 2020, kom Sundhedsledelsen på besøg i Paamiut, de afholdt et borgermøde i Taqqissuut. Efter det blev det klart, at lægemangelen i Paamiut er blevet et problem.

Jonna Olesen skrev en klage til kommunen. Brevet er vedlagt.

På grundlag af brevet, henvendte ledelsen i Nuuk til sundhedsvæsenet og svarbrevet blev modtaget som lyder således:

"Sundhedsledelsen har fortsat ikke udtalt sig officielt. Og vi afventer stadig skriftlig tilbagemelding.

Både Marie og jeg har presset på.

Efter samtale med den ledende regionslæge, er hans umiddelbare udmelding dog, at det ikke er korrekt at de vil nedlægge lægestillingen i Paamiut. Han vil dog hverken officielt be- eller afkræfte dette, men henviser til at den øverste sundhedsledelse vil komme med en tilbagemelding. De midler der er afsat til lægestillingen forbliver efter sigende uændret. Han erkendes dog, at de i mere end 10 år forgæves har forsøgt at besætte lægestillingen. De har derfor store rekrutteringsvanskeligheder og undersøger derfor, hvordan de kan sikre at borgerne modtager en god service fra distancen.

Hvis der er nogen i kommunikation der har tid, kunne det evt. tjekkes, hvornår der sidst har været et opslag på stillingen og om der løbende er opslag."

Man skal forhøre sig hos kommunalbestyrelsen om lægemangelen.

Sømandsskolen har brug for det, ligeledes Palleq. Det er også nødvendigt, når man skal have kørekort.

Sekretariatet skal forhøre sig.

3. marts 2020, skal der afholdes ekstra ordinært møde med kommunalbestyrelsesmedlemmerne Henrik Rachlev og Thiooq Knudsen vedrørende dette emne.      

Eventuelt

Sagsfremstilling

Borgermødet den 10. marts 2020 er udsat. Borgermødet skal ske den 16. april. Overskriften er: ”Hvad vil I?” 

Hans Egede bliver 300 hundrede år, hvad skal vi lave. (3. juli 2021) Denne skal med i dagsordenen.

Vinnie Sølvblads’ projekt, De gamle saltanlæg. Hvor langt fremme er projektet?

Hvor er skolens nye legeplads? Den skal ikke udsættes igen på grund af arbejdskraftsmangel. Hvornår er den klar?

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Paamiuni Najukkamik Ataatsimiititaliami ilaasortat:

Formand, Lucia Møller-Grønvold

Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund