Lokaludvalget i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
15. April 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalgets medlemmer i Paamiut:

Formand, Lucia Møller-Grønvold

Næst formand, Peter Angunnguaq Mikaelsen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund

Meddelelser

Sagsfremstilling

Der er ingen.

Status på bevilgede projekter for år 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte det fulde beløb for tilskuddet under mødet den 12. december 2019 uden bemærkninger.

Tilskuddet for 2020 er på 350.000 kr. Den 13. marts 2020 så indskuddet således ud.

Til benyttelse:             Forbrug:                 Status:

Kr. 350.000                   5.200,156                344.799,85

Forbrugsopgørelse er vedlagt.

Taget til efterretning.

Udendørsstole skal købes. (50.000)

Da snehytteprojektet er aflyst skal kr. 10.000 bruges til at købe udendørsstole.

Mindesmærket ”Her har jeg rødder” skal forskønnes og der skal findes én der kan lave den.

Ud mod lufthavnen er der afsat penge til en plads i det fri som borgerne kan benytte og der skal laves forslag til hvad disse skal bruges til. Det vil den midlertidige formand tage sig af.

Hvordan kan vi forskønne byens midte?

Sagsfremstilling

Embedsmand i Nuuk’s tekniske afdeling Frederik Grønvold ønsker, at Lokaludvalget skal tage stilling til, hvordan bymidten skal forskønnes

Formanden Lucia Møller-Grønvold har 2 forslag. Bilag 1 og bilag 2 er vedlagt. Disse forslag skal sendes videre til Frederik Grønvold.

Der ønskes også, at der skal være en flagstang ved alderdomshjemmet.

Ansøgning - Musik video

Sagsfremstilling

Enok Poulsen’s brev dateret d. 11. marts 2020:

”Jeg har en ansøgning til Lokaludvalget om at tilkalde en fra Nuuk, som har certifikat til at betjene en Drone i byen og til udgifter til lønnen når vedkommende kommer. I vores land kan man ikke bruge en drone i byområdet uden certifikat så vi er nødt til at tilkalde en med certifikat.

Vi har planer om, at han kommer d. 20/5-2020 og planen i Paamiut er, at alle børn skal med i musik video-en ”Paamiut asasara” og sangen skal færdiggøres med kun børn som deltagere.

Musik video’en vil vise, at Paamiut er flot og er et godt sted at bo i for børn.

Vedkommendes løn er 12.000 kr. Jeg søger disse.

Royal Greenland betaler hans logi som bidragsyder.”

Ansøgningen på 12.000 kr. er godkendt. Der er et ønske om, at man ikke skal tjene penge på video’en, og det ønskes, at alle børn, som kan deltage skal være med.

Ren by

Sagsfremstilling

Centralforvaltningen spurgte om, at man i år i vil forsætte med ren by i Paamiut igen og i hvilken den skal afvikles. Formularen er med som bilag

Lokaludvalget vil som sædvanligt samle affald i stor stil i byen den 17. juni 2020

Ansøgning om orlov

Sagsfremstilling

Formanden Lucia Møller-Grønvold vil gerne have en kortere orlov på 2 måneder fra Lokaludvalget.

Her er hendes ansøgning:

” Jeg vil hermed meddele, at jeg gerne vil have orlov i 3 måneder, det er resten af april måned/maj juni 2020 – på grund personlige årsager, jeg skal hermed henvise til vedtægtens § 15, jeg regner med at starte arbejdet igen 1. juli 2020.

Det er hermed meddelt.

Venlig hilsen

Lucia Møller-Grønvold,

Paamiut NA formand”

Samtlige Lokaludvalgsmedlemmer imødekom formandens sansøgning om orlov. Hvorfor hun kommer tilbage fra orlov i slutningen af juni 2020.

Næstformand Peter-Angunnguaq Mikaelsen vil være fungerende formand under formandens orlov.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Brædtet:

* Vilkårene skal forbedres, det skal være ligesom resten af kysten.

Der skulle have været borgermøde den 16. april 2020:

* Så længe der er corona er alle borgermøder foreløbig lagt i bero.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Medlemmer af Lokaludvalget i Paamiut:

Formand, Lucia Møller-Grønvold

Næstformand, Peter Angunnguaq Mikaelsen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund