Lokaludvalget i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
29. July 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Medlemmer af lokaludvalget i Paamiut:

Formand, Lucia Møller Grønvold

Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund

Meddelelser

Sagsfremstilling

Ingen.

Formand Lucia Møller-Grønvold er efter en kortere orlov vendt tilbage.

Vi byder Lucia velkommen

Status på bevilgede projekter for år 2020.

Sagsfremstilling

Da økonomiudvalget havde møde den 14. Januar 2019 godkendte de oplægget til den samlede bevilling i 2019 uden yderligere kommentarer.

Bevillingen for 2020 er på 350.000,- kr. Og den 28. Juli så status således ud:

Bevilling:                      Forbrug                   Status:

Kr. 350.000.-                 140.247,43               209.752,57

Til næste møde skal der undersøges en kreditfaktura på kr. 940,00,-, hvad den dækker.

Hytte på vejen mod lufthavnen til brug som værested for familier/sommersted

Sagsfremstilling

Hytten på vejen mod lufthavnen og 3 terasser skal tilbydes lavet af tømrer Ulrik Peter Lorentzen, Se vedhæftede bilag med skitse, (tilbud).

Tilbud om bygning af hytte samt 3 “terasser” 4x4 meter som skal bygges separat hver især er tilbudt lavet for 68.590,-. A conto beløb på kr. 42.590,- til indkøb af materialer blev givet/frigivet.

Nævnte a conto beløb blev frosset af incasso, så planen stoppede midlertidigt.

Den 21. juli 2020 blev man over e-mail enige om, at opgaven skal startes op i uge 31.

Taget til efterretning.

Plan for produktion af video om Paamiut, der skal produceres af børn.

Sagsfremstilling

Via en telfonsamtale med Enok Poulsen den 28. juli 2020 blev vi meddelt at planen om en musikvideo er midlertidigt stoppet på grund af Corona-virus. Men det er fortsat planen, at denne skal laves.

Taget til efterretning.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Klage over hunde. Medlem Jørgen Jakobsen fremkom med en særskilt klage over at man er begyndt at se en masse hundehvalpe i byen. Han kender også til at der uden hjemmel sælges hundehvalpe.

“Brærdtet” (salstedg af grønlands “proviant”/fangst). Man ønsker at vedtægter for denne skal ændres. Forholdende på stedet er uacceptable. Stedet er lukket mange gange og når der ikke er fangst at sælge og det kan ikke godtages.  Når man kommer selv med fangst man vil sælge, så er der ingen vagthavende eller andre.

Udendørs bænke. Der mangler noget at sidde på i strækningen fra Nuilaaq  til butik 51.  

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Medlemmer af lokaludvalget i Paamiut:

Formand, Lucia Møller Grønvold

Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund