Lokaludvalget i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
19. August 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalget i Paamiut:

Formand, Lucia Møller-Grønvold

Næst formand, Peter Angunnguaq Mikaelsen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund

Meddelelser

Sagsfremstilling

2A: Den lille sommerhytte, som skal være familieudflugtsted mod lufthavnen er nu rejst og resten af arbejdet fortsætter.

 

2B: Mindesmærke for de omkomne i søen. Jokum Smidt, svarede pr. brev d. 10. juni 2020. Brevet er vedlagt.

 

2C: Projekt om saltanlæggene. Vinni Birkedal informerede pr. brev d. 3. juni 2020, at arbejdet med saltanlægge projektet er indstillet.

2A: Taget til efterretning.

 

2B: Taget til efterretning.

 

2C: Taget til efterretning.

Status på bevilgede projekter for år 2020.

Sagsfremstilling

Uændret oplysninger ift. sidste møde (290720).

De ting der blev fremlagt under mødet den 29. juli 2020, er uændrede. 

Forslag fra Enok Poulsen

Sagsfremstilling

Jeg skriver med stor glæde et tillægsbrev vedr. familiesommerhytten.

Det vil hjælpe meget, hvis der blev opsat flere bænke, hvor man kan sidde og hygge sig og ved siden af det, kan man måske lave et sted, en lille sand bane, hvor man kan spille bold.

Det er meget fint, at man allerede har tænkt på, hvor der kan danses grønlandsk polka.

Hvis man også laver et lille sted, hvor man kan spille musik, med tilsluttet strøm, vil det være godt.

”Det vil også være godt at placere en lille hytte til ”Qajaq Paamiut” her, fordi ved siden af vandcykel, kan der være kajak roningsøvelse, på grund af, at søen ikke er lavt.

Med venlig hilsen

Enok Poulsen.

Forslaget fra Enok Poulsen støttes, men Lokaludvalget alene kan ikke formidle hele forslaget som den foreligger. Her tænker man, at anlæggelse af el alene vil koste mange penge, også opbevaringslageret vil koste mange penge.

Det er Lokaludvalgets ønske/ formål, at familieudflugtstedet skal udvikles gradvist. 

3 forslag fra Peter Angunnguaq Mikaelsen.

Sagsfremstilling

1. Rejsegilde for familiesommerhytten med grillning, som skal finansieres med uforbrugte midler.

2. Grill sammenkomst i Parken med musik.

3. Maling af klippestykke ved siden af det røde hus ved fodboldbanen.

1. På grund af coronakrisen, er forslaget desværre afslået.

2. På grund af coronakrisen, er forslaget desværre afslået.

3. Forslaget er støtteværdigt, men i stedet for at male den, kan den pyntes med messing stykker, som klippes. Måske   med idrætsmotiver. Så skal mindepladen også forskønnes med fisk. Der skal laves licitation med midler fra byforskønnelseskontoen.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Herman Hegelund ønsker, at der skal belysning ved kommunens bådebroer.

Lucia Møller Grønvold:

-Man skal efterlyse, at den 3dje pavillion skal laves.

-Der mangler stadigvæk udendørs bænke. Især mod kirkegården. Man kan ellers lave indkøb inden årets udgang.

Man skal undersøge, hvor meget det koster at bygge siddepladser ved fodboldbanen (ligesom i Qeqertarsuaq).

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalget i Paamiut:

Formand, Lucia Møller-Grønvold

Næst formand, Peter Angunnguaq Mikaelsen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund