Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit

Udvalg
Lokaludvalget Ittoqqortoormiit
Dato
13. February 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Ittoqqortoormiit:

Medlem, Dines Pike

Medlem, Gudmund Josvassen

Suppleant, Evald Simonsen

Meddelelser

Sagsfremstilling

Ingen.

Indkaldelse af suppleanter

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægten, Kapitel 7, § 15:" Når et medlem på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller lign., er forhindret i at deltage i et eller flere møder i lokaludvalget, meddeller vedkommende dette til formanden snarest muligt efter modtagelsen af mødeindkaldelsen til det pågældende møde. Herefter kan formanden indkalde 1. suppleant til at deltage i mødet".

Dvs. hvis en lokaludvalgsmedlem ikke kan varetage sin arbejde i lokaludvalget i længere tid, kan formanden beslutte at indkalde 1 suppleant til mødet.

Taget til efterretning.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Man har udsat borgermødet. Borgermødet afholdes, når formanden kommer tilbage til byen.

Taget til efterretning.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Ittoqqortoormiit:

Medlem, Dines Pike

Medlem, Gudmund Josvassen

Suppleant, Evald Simonsen