Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit

Udvalg
Lokaludvalget Ittoqqortoormiit
Dato
2. September 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer af lokaludvalget i Ittoqqortoormiit:

formand, Gudmund Josvassen

Medlem, Steen Pike

Medlem, Evald Simonsen

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen.

Valg af formand

Sagsfremstilling

Beslutning

Karl Sanimuinaq har sendt en skriftlig meddelelse med ønske om udtrædelse som formand for

Lokaludvalget. Begrundelsen for ønske om udtrædelse er at

han flytter til Nuuk.

 

På den baggrund skal der vælges en ny formand.

Gudmund Josvassen blev valgt som formand.

Medlem af Lokaludvalget Karl Sanimuinaq har skriftlig meddelt med ønske om udtrædelse af Lokaludvalget.

Sagsfremstilling

Beslutning

D 01.08. 2020 meddelte Karl Sanimuinaq skriftligt, at han ønsker at udtræde af Lokaludvalget. Begrundelsen for ansøgning om udtræden er flytning til Nuuk.

Den næste på suppleantlisten Steen Pike, blev spurgt, om han vil “starte med at arbejde” for Lokaludvalget, og accepterede, hvorfor han blev indkaldt til næste møde.

Indstilling:

At Karl Sanimuinaq´s ønske om udtræden tages til efterretning og godkendes.

Steen Pikes indtræden blev godkendt.

Medlem af Lokaludvalget Denis Pike har ønsket at udtræde af Lokaludvalget.

Sagsfremstilling

Beslutning

D 01.09. 2020 Dines Pike, meddeler skriftligt at han ønsker at udtræde af Lokaludvalget på grund af flytning til Tasiilaq. Den næste på suppleantlisten Evald Simonsen, blev spurgt, om han vil “starte med at arbejde” for Lokaludvalget, og accepterede, hvorfor han blev indkaldt til næste møde.

Indstilling:

At Dines Pikes ansøgning om udtræden godkendes, og tages til efterretning.

Evald Simonsen godkendt som medlem.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Beslutning

Der er igen igangsat planlægning af oprydningsdagen i byen.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer af lokaludvalget i Ittoqqortoormiit:

formand, Gudmund Josvassen

Medlem, Steen Pike

Medlem, Evald Simonsen