Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit

Udvalg
Lokaludvalget Ittoqqortoormiit
Dato
9. September 2019 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Ittoqqortoormiit:

Formand, Gudmund Josvassen

Medlem, Evald Simonsen

Medlem, Andreas Sanimiunaq

Meddelelser

Sagsfremstilling

Ingen.

Bevilling 2019 - status på bevilling

Sagsfremstilling

Der er for 2019 bevilget kr. .130.000.

 

Godkendte midler:

Anvendte:

Status:

130.000

36.000

94.000

 

Taget til efterretning.

Lokaludvalgsmedlem Dines Kunak’s ansøgning om tilbagetræden af udvalget:

Sagsfremstilling

Den 01.07.2019 meddelte Dines Kunak, at han vi træde ud af Lokaludvalget. Begrundelsen for dette er, at han flytter til Nuuk.

Den næste som kan træde ind, Andreas Sanimuinnaq blev kontaktet om han har lyst til at “arbejde” i lokaludvalget, da han gerne ville blev han indkaldt til mødet.

Indstilling:

Dines Kunak’s ønske om udtræden indstilles til godkendelse.

Dines Kunak’s ønske om udtrædelse blev godkendt

Andreas Sanimuinaq’s indtræden i udvalget

Sagsfremstilling

Den 01.07.2019 meddelte Dines Kunak, at han vi træde ud af lokaludvalget. Begrundelsen for dette er, at han flytter til Nuuk.

Den næste som kan træde ind, Andreas Sanimuinnaq blev kontaktet om han har lyst til at “arbejde” i lokaludvalget, da han gerne ville blev han indkaldt til mødet.

Indstilling:

At Andreas Sanimuinaq godkendes til arbejdet i Lokaludvalget.

Andreas Sanimuinaq godkendes til at blive medlem i Lokaludvalget

Møde med Ejner Mikkelsen`s fond

Sagsfremstilling

indkomne forslag fra Ejner Mikkelsen’s Østgrønlands Fond fremlægges:

  1. At støtte Ittoqqortoormiit’s 100 år jubilæum

  2. Hvad kan man bruge turistskibets tilskud til Ittoqqortoormiit

  3. Det årlige legat til erhvervsfangere samt deres hustruer 21. Juni (nationaldagen)

  4. Tilskud til foreninger

     

Lokaludvalget støtter Ejnar Mikkelsens Fond i at vil støtte Ittoqqortoormiits 100 års jubilæum, der blev drøftet om hvornår dette kan ske, idet Ejner Mikkelsen for første gang kom til Ittoqqortoormiit den 17. August 1924, og herboende folk kom måske først hertil 4. September 1925 fra Tasiilaq og Tasiilaq omegn og det nævnes at man har afholdt Ittoqqortoormiits 75 års jubilæum i 1999 den 17. August 1999.

Høring omkring turistskibets tilskud til opstart af ny forsamlingshus.

Der blev drøftet, at Ejnar Mikkelsens Fonden årligt kan begynde at yde et legat til fangere og fangerkoner der arbejder med fangstrelaterede materialer. Dette skal kunne ske 21. Juni. Det blev besluttet, at Lokaludvalget, 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt fra Ittoqqortoormiit skal med i udvalget og beslutningen om hvem der skal have legat skal ske i samarbejde med fangerforeningen, hvor de selv skal lave en indstilling til fonden, om hvem der skal have et legat.

Der blev også drøftet noget omkring tilskud til foreninger.

 

Annullering af 12. September mødet

Sagsfremstilling

Man annullerede mødet og lokaludvalgets næste møde vil være 10. Oktober 2019.

 

Ansøgning fra værestedet for børn

Sagsfremstilling

Ansøgningen på kr. 1.336,00 godkendes.

 

Eventuelt

Sagsfremstilling

Ingen.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

 

Formand, Gudmund Josvassen

Medlem, Evald Simonsen

Medlem, Andreas Sanimuinaq