Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit

Udvalg
Lokaludvalget Ittoqqortoormiit
Dato
30. September 2019 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Ittoqqortoormiit:

Formand, Gudmund Josvassen

Medlem, Evald Simonsen

Medlem, Andreas Sanimuinaq

Meddelelser

Sagsfremstilling

Ingen.

Bevilling 2019 - status på bevilling

Sagsfremstilling

Der er givet økonomisk støtte for i alt kr. 130.000.- i 2019

Rådighedsbeløb:

Udgifter:

Status:

130.000

80.000

50.000

 

Taget til efterretning.

Datoer for lokaludvalgets afholdelse af borgermøder 4 gange i 2020

Sagsfremstilling

Forslået mødedatoer for borgermøder i år 2020:

19. februar 2020

19. maj 2020

10. september 2020

4. november 2020

Forslået mødedatoer til borgermøder i 2020, godkendt.

Datoer for møder for 2020

Sagsfremstilling

Forslået mødedatoer for Lokaludvalgsmøder 2020:

16. Januar, 13. Februar, 12. Marts, 16. April, 14. Maj, 11. Juni, 17. September, 15. Oktober, 12. November samt 10. December 2020.

 

 

Forslået mødedatoer til lokaludvalgsmøder i 2020, godkendt.

Budgetforslag til lokaludvalgspuljen 2020

Sagsfremstilling

Drøfter indkomne forslag i mødet.

Følgende projekter indstilles til godkendelse hos Kommunalbestyrelsen:

Støtte til foreninger                                                                35.000

Støtte til daginstitutionen Kutsaddamut                                   5.000

Indkøb af værktøj                                                                   50.000

Saligaatsoq                                                                            10.000

Løbearrangement                                                                    5.000

Nationaldag                                                                              5.000

Prisoverækkelse                                                                       5.000

Julearrangement                                                                     15.000

Sommerarrangement                                                              10.000

 

Aflysning af møde den 10. Oktober 2019 på grund af fravær fra ét af medlemmerne:

Sagsfremstilling

Aflyst på grund af lang fravær af ét af medlemmerne

Eventuelt

Sagsfremstilling

Ingen.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling