Kommunalbestyrelsens sjette ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
20. februar 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Forslag til Kommuneplantillæg 4E2-1 Niaqornannguaq
Orientering vedr. forslag om ændring i praksis ved udbetaling af offentlig hjælp
Organisationsudviklingsprojekt Tasiilaq
Beslutninger
Nye affaldsregulativer for 2018
Forslag til Ny Hovedstruktur for Nuuk
Ansøgning om yderligere tilskud til PANAM 2018
Forslag om nødvendige ansøgninger til Kommunalbestyrelsen vedrørende autorisation af Inussivik som international arena
Forslag om etablering af autoværn i Nuussuaq
Forslag om yderligere udvikling afbygden Kulusuk og lufthavnen i Kulusuk med hensyn til turisme
Forslag om salg af laks
Forslag om indhandlingssted for sælskind
Forslag om, at Kommuneqarfik Sermersooq skal indføre regler der gør det muligt for gravide at skrive deres barn op til en vuggestueplads tre måneder før termin samt at kommunen forpligtes til at give besked om, hvorvidt man har fået en vuggestueplads senest en måned før barslen slutter
Evt.
Lukkede sager
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat