Kommunalbestyrelsens konstituering

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
2. May 2017 -
Location
Titel
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Valg af borgmester
Valg af første og anden viceborgmester
Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen
Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen
Valg af medlemmer til Udvalg for Økonomi og Erhverv
Nedsættelse af stående udvalg
Valg af medlemmer til bestyrelser i fonde og institutioner
Politisk mødekalender 2017
Forretningsorden for Bygdebestyrelser
Lukkede punkter
Evt.
Godkendelse af referat