Kommunalbestyrelsens konstituering

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
2. May 2017 -
Titel
Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden, med revideret 4C, blev godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

<p>Punktet udg&aring;r.</p>
Orienteringer

Sagsfremstilling

<p>Ingen.</p>
Beslutninger

Sagsfremstilling

Valg af borgmester

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte Asii Chemnitz Narup som borgmester.

Valg af første og anden viceborgmester

Sagsfremstilling

Samarbejdsgruppen, som består af IA, D og A vælger Nivi Olsen (D) som første viceborgmester og Malene Lynge (IA) som anden viceborgmester.

Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen og giver ligeledes borgmesteren mandat til at rette redaktionelle ændringer til andenbehandlingen af styrelsesvedtægten.

Bilag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender forretningsordenen og giver ligeledes borgmesteren mandat til at tilpasse forretningsordenen efter styrelsesvedtægten.

Bilag

Valg af medlemmer til Udvalg for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Samarbejdsgruppen, bestående af IA, D og A, vælger følgende medlemmer og stedfortrædere:

Borgmesteren er født formand, det bliver derfor Asii Chemnitz Narup.

Som medlemmer blev følgende medlemmer valgt:

Harald Bianco (IA), med Knud Mathiassen (IA) som stedfortræder

Malene Lynge (IA), med Uju Petersen som stedfortræder (IA)

Henrik Rachlev (IA), med Charlotte Ludvigsen (IA) som stedfortræder.

Randi Vestergaard Evaldsen (D), med Justus Hansen (D) som stedfortræder

Oppositionen, som består af Siumut-gruppen, valgte følgende medlemmer og stedfortrædere:

Martha Lund Olsen (S), med Ane Egede Mathæussen (S) som stedfortræder

Peter Davidsen (S), med Thiiooq Knudsen (S) som stedfortræder.

Nedsættelse af stående udvalg

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen nedsætter følgende stående udvalg med følgende medlemmer og stedfortrædere:

Udvalg for Børn og Skole:

Medlemmer:

- Nivi Olsen (D), med Randi Vestergaard Evaldsen (D) som stedfortræder

- Henrik Rachlev (IA), med Justus Hansen (D) som stedfortræder

- Knud Mathiassen (IA), med Charlotte Ludvigsen (IA) som stedfortræder

- Uju Petersen (IA), med Inge Olsvig Brandt (IA) som stedfortræder

- Thiiooq Knudsen (S), med Rolf Píke (S) som stedfortræder

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Medlemmer:

- Charlotte Ludvigsen (IA), med Uju Petersen (IA) som stedfortræder

- Inge Olsvig Brandt (IA), med Malene Lynge (IA) som stedfortræder

- Rasmine Geisler (IA), med Harald Bianco (IA) som stedfortræder

- Randi Vestergaard Evaldsen(D), med Mala Høy Kúko (A) som stedfortræder

- Rolf Píke (S), med Laura Taúnâjik (S) som stedfortræder

Udvalg for Anlæg og Miljø

Medlemmer:

- Malene Lynge (IA), med Inge Olsvig Brandt (IA) som stedfortræder

- Justus Hansen (D), med Knud Mathiassen (IA) som stedfortræder

- Harald Bianco (IA), med Rasmine Geisler (IA) som stedfortræder

- Mala Høy Kúko (A), med Henrik Rachlev (IA) som stedfortræder

- Laura Taúnâjik (S), med Peter Davidsen (S) som stedfortræder

Udvalg for Børn og Familie

Medlemmer:

- Uju Petersen (IA), med Justus Hansen (D) som stedfortræder

- Rasmine Geisler (IA), med Charlotte Ludvigsen (IA) som stedfortræder

- Inge Olsvig Brandt(IA), med Nivi Olsen (D) som stedfortræder

- Knud Mathiassen (IA), med Henrik Rachlev (IA) som stedfortræder

- Ane Egede Mathæussen (S), med Martha Lund Olsen (S) som stedfortræder

Bilag

Valg af medlemmer til bestyrelser i fonde og institutioner

Sagsfremstilling

Der vælges følgende medlemmer for bestyrelserne ved fondene og institutionerne:

Hvad Ippiarsuk og Utoqqaat Illuat angår, giver Kommunalbestyrelsen vedkommende udvalg mandat til at vælge medlemmerne blandt sine medlemmer.

Kommunens Beredskabskommission:

- Uju Petersen (IA), Henrik Rachlev (IA) samt Peter Davidsen (S) blev valgt som medlemmer

- Kommunalbestyrelsen giver Forv. for Anlæg og Miljø mandat til at vælge blandt sine ansatte.

Amarngivat:

- Knud Mathiassen (IA) med Harald Bianco (IA) som stedfortræder

Kutsadda:

- Charlotte Píke med Rolf Píke (S) som stedfortræder

Mælkebøttecentret:

- Inge Olsvig Brandt (IA)

Rejselegat:

- Rasmine Geisler (IA), Mala Høy Kúko (A) samt Ane Egede Mathæussen (S)

Rådet for Kulturfremme (Sermeq Fonden):

- Borgmesteren er født formand.

- Som medlemmer blev følgende valgt: Inge Olsvig Brandt (IA), Mala Høy Kúko (A) samt Martha Lund Olsen (S).

- Som medlem udenfor Kommunalbestyrelsen blev Kimmernaq Kjeldsen valgt.

Vestnordisk Hovedstads Samarbejdsfond Nuuk, Reykjavik og Tórshavn:

- Borgmesteren er født medlem

- Justus (D) samt Charlotte Ludvigsen (IA) blev valgt som medlemmer.

Handicapfonden i Paamiut:

- Henrik Rachlev (IA) blev valgt.

- 1 medlem som skal vælges blandt borgere i Paamiut skal vælges i byen.

Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond:

- Knud Mathiassen (IA)

Sermersooq Business Council (Sermersooq Erhvervsfond):

- Borgemesteren er født medlem

- Mikael Christensen bliver valgt som tilforordnet.

Nuummi Illorsuit Timersortarfiit:

- Tekle Ghebrelul bliver valgt som medlem, med Mikael Classen som stedfortræder

- Jens Frederik Nielsen bliver ligeledes valgt som medlem, med Poul Petersen som stedfortræder.

Fonden Destination East Greenland:

- Hans Chr. Florian bliver valgt som formand og Gerth Ignatiussen bliver valgt som medlem.

Katuaq

- Ulannaq Ingemann bliver valgt som medlem, med Eqaluk Høegh som stedfortræder

Fonden Sisorarfiit:

- Claus Christoffersen bliver valgt som medlem med Ina Mikaelsen som stedfortræder.

Helene og Svend Junges Fond:

- Mille Søvndahl Pedersen bliver valgt som medlem.

Politisk mødekalender 2017

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender mødekalender for 2017. Flertallet, bestående af 18 medlemmer, vælger at Kommunalbestyrelsesmøderne startes kl. 15:30.

Ane Egede Mathæussen (S) har følgende mindretalsudtalelse: Der ønskes et tidligere starttidspunkt, idet erfaringerne viser at møder, hvor der er mange beslutningspunkter, først bliver færdige meget sent om aftenen og derfor ønsker jeg at møderne starter tidligere.

Bilag

Forretningsorden for Bygdebestyrelser

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender forretningsordenen.

Bilag

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

<p>Ingen.</p>
Evt.

Sagsfremstilling

<p>Ingen</p>

Asii Chemnitz Narup (IA) orienterer, at der på grund af beskyldninger under valgkampen mod at borgmesteren har misinformeret Kommunalbestyrelsen om Siorarsiorfik, er tilsynet sat til at undersøge sagen. Tilsynets jurister har bedt kommunen om redegørelse med frist d. 15. maj. Redegørelsen vil blive sendt til Kommunalbestyrelsen til orientering. Tilsynets afgørelse vil ligeledes blive fremlagt til Kommunalbestyrelsen når den foreligger.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet blev godkendt kl. 14:23.