Ekstraordinær Lokaludvalget i Tasiilaq med Borgmester

Udvalg
Lokaludvalget Tasiilaq
Dato
29. October 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Deltagere:

Charlotte Ludvigsen (BM)

Ole J. Lundblad (formand)

Ole Nuko (næstformand)

James O. Ignatiussen (medlem)

Harald Amagtangneq (medlem)

Embedsmænd:

Misu Benjaminsen – Borgmestersekretær

Marie Heimer – koordinator

 

Meddelelser

Sagsfremstilling

Ingen.

Punkter til drøftelse

Sagsfremstilling

3A. Status på Lokaludvalgs arbejdet/ projekter

3B. Kommende bræt

3C. Oprettelse af WIFI vedAttertup Nuua havet

3D. Nye trapper ved Prs. Benediktesvej

3E. Tidevandsanlæg ved bagerit

3F. Etablering af hytter med sæder ved fodboldbanen

3G. Månedlig budgetopfølgning af lokaludvals budgettet

3H. Afsatte midler til Lokaludvalget er for lidt.

3I. Forhøjelse af vederlag

3J. Seminar 2021

3A. Status for lokaludvalgets arbejde.

I fjor, da der blev holdt nationaldag 21/6-2019 samt under festlighedsafholdelse af Tasiilaq’s 125 års jubilæum, gav lokaludvalget en skulptur af Georg Qupersimat som minde. Det er en skulptur udført af Jens Kjeldsen og denne blev afsløret lige ved siden af museet. Samt Lokaludvalget har i samarbejde med Sundhed, Fritid og Kulturafdelingen lavet aktiviteter for børn og unge, under afholdelsen af festlighederne med Tasiilaq’s 125 år jubilæum den 25. og 26. august 2019 som varede i 2 dage.

En hytte blev købt fra Stark og blev bygget af en tømrer i bunden af Tasiilaq fjord. Hytten blev møbleret og den indvendige side blev malet af de Unges Kulturhus sammen med dens leder, og den er ved at blive færdigjort. Huset kan bruges af alle indbyggere.

I år er byen blevet rengjort 3 gange sammen med indbyggerne og der har været mange deltagere. De unges Kulturhus har deltaget godt. Vi arbejder godt sammen med Sustainable Now, hvor arkitekt Erik er med i arbejdet samt Fisker og Fangerforeningen og Erhvervsrådet, om den kommende Kalaaliaraq (brædt til salg af grønlandske fangsdyr og fisk) og der blev talt om, hvor den skulle placeres mv. Der er håb om, at den bliver færdig.

Vi samarbejder med ‘Tasiilami suleqatigiippugut’ og der er blevet holdt møder med dem, hvor man har talt med dem om, hvad der mangles og hvad man ønskede sig i Tasiilaq og de vil gerne arbejde for disse. Det vil gerne opnå hurtigere internet, på grund af, at det er for langsomt, samt om Tidlig indsats, boligmangel, indsats omkring seksul misbrug. Det vil gerne have en lokalradio. Natteravnsordningen, som blev drevet af Røde Kors før i tiden, 2 kvinder har henvendt sig og er interesseret i arbejdet omkring natteravnsordningen, som frivillige. De blev opfordret til at søge, hvis de manglede noget. Der er ønske om, billigere og større lejligheder til familier. Der er planer om at bygge et hus, som prøve, og her vil man spørge folk, som er på venteliste til et bolig, hvilke type bolig de ønker sig. Det er måske første gang, man spørger folk på den måde.

Da der var rejsegilde for De Unges hus, deltog de i august.

Der er bestilt 10 bænke, som skal opsættes i byen.

Der er givet gaveæsker til husflidskunstnere fra Stunk. I år har husflidskunstneren Bent Kuitse har frivilligt givet en gave som er 1½ meter højt træ, den er opstillet oven for af nærbutikken. Det ville hjælpe, hvis man holdt kurser for husflidskunstnerne, disse kunne blive til realitet i samarbejde med turismeaktørerne.

Der mangles en hytte lige udenfor Tasiilaq, som kan bruges til at søge ly i, om foråret og om sommeren, når der er storis, man forestiller sig, at man kan bygge den til næste sommer.

Før i tiden, i november måned, afholdte Lokaludvalget fællesspisning for indbyggerne, der deltog ca. 300-400 indbyggere, men man regner ikke med det i år, men man forestiller sig, at der afholdes nytårsfestlighed med fællesspisning for de ældre i byen igen, hvor der plejer at være mange deltagere. De ældre bliver så glade, så de næsten ikke vil hjem igen.

Der er næsten ikke afholdt borgermøder i år, på grund af covid-19.

For nylig holdt Sundhed, Fritid og Kulturafdelingen møde med foreningerne m.m. og der var mange deltagere.

Borgmesteren gav ros til Lokaludvalget, på grund af deres mange initiativer, selvom covid-19 satte begrænsninger for deres arbejde, og hun bød de nye medlemmer velkommen. Hun fortalte også, at hun havde set den nye hytte i Facebook og hun sagde, det ser godt ud.

Mht. lejligheder er der i budget kontrakterne medtaget, at opføre lejligheder indenfor de næste 10 år. Borgmesteren har holdt møde med Natteravnene for 2 år siden, det er svært, at få fat i de frivillige. Så det er godt at høre, at der er 2 som er interesseret.

 

3B. Det kommende bræt.

Hun har forhørt sig om, hvor langt man er nået mht. den, og borgmesteren forklarede, at hun har holdt møde med arkitekten samt Pernille. Arealtildelingen er meget interessant og papirarbejdet er stadigvæk i gang og det er snart på plads.

Lokaludvalget foreslår, det sted, den gamle bræt har været skal udnyttes igen. Men borgmesteren nævnte, at der ikke er planer om at bruge det sted igen, men at deres forslag kan videresendes til kommunalbestyrelsen.

 

3C. Opsætning af en wire ved Attertup Nuua.

Der er mange både ved bådebroen i Tasiilaq. Der er så mange, at der næsten ikke er plads til dem alle, og hvis der opstår brand der, så kan mange både komme i brand. Dette skete for en del år siden. Derfor ønsker vi, at der opsættes en wire, som kan være beskyttelse for iskosser ved Attertup Nuua, så bådene kan lægge til der. Der blev til dette svaret, at dette er med i sektorplanen, at der bliver gravet under havet til uddybning. Når høringerne er gennemført, drøfter Kommunalbestyrelsen helhedsplanen. Om wire vil den ansvarlige leder undersøge arbejdet og skal derefter vurdere den.

 

3D. Trappe ved Prs. Benediktis vej

Der er desværre ikke indkommet bud på udliceteringen til at lave en trappe. Derfor er man nødt til at udskyde bygningen af trappen til næste år, til foråret. Det er også medtaget i den samlede planlægning.

 

3E. Oplægningssted til både ved bageriet

Der mangles en oplægssted for både i de senere år. Når der skal skiftes motorolie, så skal man først tage båden op af vandet og denne tager kun 10 minutter at udføre, men det koster 700 kr. at få båden op og ned, og det synes man er for dyrt. Stål der skal bruges til at lave oplægsningsstedet er i Kulusuk, og disse skal fragtes hertil, så den kan laves.

 

3F. Opførelse af små hytter og bænke ved fodboldbanen

Her i Tasiilaq bliver fodboldbanen brugt meget om sommeren. Der mangles bænke der. Det vil også være godt, hvis der bygges 2 små hytter. Lokaludvalget kan ikke finansiere disse fuldt ud, da de kun får tildelt få penge om året. Her blev det ellers foreslået, at man skal søge efter nogen, der kan finansiere disse, men da der kun er få virksomheder her i Tasiilaq, er det meget svært at finde nogen, der kan finansiere disse. Man kan i helhedsplanen se, at siddepladser ved fodboldbanen også er med. Og hvis Kommunalbestyrelsen godkender dette, bliver de lavet af kommunen.

 

3G. Månedsvis budgetstatus

Man kan ikke se, hvor man bogfører forbruget af penge fra årets begyndelse. Da man sidste gang fik den månedlige budgetstatus, så er der kun 3 udgifter som er bogført. Man forhørte sig til økonomiafdelingen, hvor resten af udgifterne er blevet bogført henne. Disse er nu ved at blive undersøgt af Christina.

 

3H. Alt for lille budget til et år.

Man har ellers flere ting man gerne ville få op at stå, men da der kun er 350.000 kr. til rådighed om året og de er for få, så er der ikke så mange ting man får gjort. Borgmesteren forklarede dem, at man fordeler budgettet efter indbyggertallet. Efter valget ville dette blive taget op til vurdering.

 

3I.  Lønforhøjelse

Vi har sendt en skrivelse om lønforhøjelse til Heide Jerimiassen sidste år, og denne er sendt videre til kommunaldirektøren. Samt se, hvad der står i 3H.

 

3J. Møde i 2022.

Formand for udvalget for Økonomi og Erhverv havde bestemt, at seminaret skulle ske hvert trejde år, derfor skal seminaret ske i 2022. Og til denne forklarede Luvisa til Heide og Marie.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Pensionisterne og førtidspensionisterne ønsker, at få deres pensioner udbetalt en dag før den normale udbetalingsdag. Her i Tasiilaq er der kun én butik, og der er mange der handler, når der er lønningsdag, så der er mange ældre personer, der har en lang ventetid. Hvis deres pensioner bliver udbetalt en dag før den normale udbetalingsdag, så vil de kunne handle ind i rolige omgivelser.

Her i Kommuneqarfik Sermersooq er der på grund covid-19, begrænsninger for, hvor mange der kan komme ind i kommunens kontorer, da vejret er ved at blive koldt, så venter borgerne udenfor og fryser, og de vil gerne have ændret denne.

Områdechefen i Tasiilaq forklarer, at man skal henvende sig telefonisk, da man ikke har en ventesal her, og ønsker at dette bliver respekteret.

Godkendelse af Referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmedlemmer i Tasiilaq:

Ole J. Lundblad (formand)

Ole Nuko (næstformand)

James O. Ignatiussen (medlem)

Harald Amagtangneq (medlem)