DK 181002 – Tiende ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
2. oktober 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Bygdebestyrelsesseminar 2018
Valg af ny formand
Valg af ny formand
Tromsø
Beslutninger
1. behandling 2019
Forvaltningsrevision på IT-området
Godkendelse af medlemmer til Nuuk lokaludvalg
Valg af medlem til bestyrelsen i institutionen Kutsadda
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat