DK 180919 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
19. september 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Ledelses- og strategiudvikling
Status på medlemskab af Norddanmarks EU-kontor
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalget for Børn og Skole
Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020
Orientering om status på Elevhjemmet i Nuuk og Tasiilaq
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Café Neriusaaq i Tasiilaq
Strategi for Indkøb og Kontraktstyring
Sager til Kommunalbestyrelsen
Valg af ny formand
Valg af ny formand
Godkendelse af medlemmer til Nuuk lokaludvalg
Budgetforslag 2019 – Udvalg for Økonomi og Erhverv
Forvaltningsrevision på IT-området
Valg af medlem til bestyrelsen i institutionen Kutsadda
1. behandling af budget 2019
Tromsø
Bygdebestyrelsesseminar 2018
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat