Bygdebestyrelsesmøde

Udvalg
Kapisillit, Qeqertarsuatsiaat
Dato
14. August 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Deltagere:

MánassínguaK’ Noahsen (S)

Gertrud Henriksen (S)

Ingvar Motzfeldt (S)

Jakob Josefsen (S)

Anda Nathanielsen (IA)

 

Fraværende:

Jakob Josefsen (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Meddelelser

Sagsfremstilling

02A. Meddelelser fra formanden

02B. Meddelelser fra administrationen

Orienteringer

Sagsfremstilling

Besøg samt tildeling af diplom fra Saligaatsoq

Sagsfremstilling

Til beslutning

J nr.:

Koncern Service – Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS

 

Sagsfremstilling

Orientering fra næstformanden (bilag 1):

 

Begrundelse:

Besøg samt tildeling af diplom fra Saligaatsoq

 

Formål:

Som alle ved så er Kim Kielsen ankommet til Qeqertarsuatsiaat med henblik på tildeling af Nersornaat til en borger og i den forbindelse har indholdet af hans tale gjort bygden stolt og naturligvis også os hver især.

Hans tale:

Bygden Qeqertarsuatsiaat, som han er kommet til flere gange finder han smuk, idet han også har følt sig velkommen hver gang og jeg betragter tildelingen af diplomet fra Saligaatsoq, som meget meningsfyldt, da det er hele bygden uden undtagelse, der får prisen.

Han havde også budskab om, at vores bygd udvikler sig og takkede alle nuværende og tidligere medlemmer af bygdebestyrelsen for resultatet af deres arbejde, da de hver især har arbejdet hårdt for sagen.

Han husker mange ting om bygden og tildeling af diplomet meget meningsfyldte og talen oste af glæde.

Bemærkninger fra Politisk Sekretariat

Indstilling/Indstillinger

Bygdebestyrelsen indstiller:

  • Orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

Bilag 1

Forespørgsler

Sagsfremstilling

Ingen.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familier - MIA

Sagsfremstilling

Til beslutning

J nr.:

Koncern Service – Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS

 

Sagsfremstilling

Dagsordensforslag fra Formanden (bilag 2):

Begrundelse:

Udvalget for Børn og Familier 9 -10. Spørgsmål i forhold til hvorvidt vi er interesseret i at holde møde under pågældendes besøg i september måned, vil han gerne drøfte eventuelle forslag til emner fra bygdebestyrelsesmedlemmer, der ønskes drøftet.

 

Formål:

Så formålet bliver at der udveksles meninger sammen med udvalget.

Jeg vil anmode medlemmerne om at fremkomme med forslag til emner som vi kan drøfte.

 

Bemærkninger fra Politisk Sekretariat

Det anbefales at politisk sekretariat holder møde med udvalget.

 

Indstilling/Indstillinger

Bygdebestyrelsen indstiller:

  • Fristen for Bygdebestyrelsen for indlevering af skriftlige forslag bliver den 19.08.19.

Bilag

Bilag 2

Sejle med “Vandcykel” i storsøen Tasersuaq

Sagsfremstilling

Til beslutning

J nr.:

Koncern Service – Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS

 

Sagsfremstilling

Forslag fra Formanden til drøftelse (bilag 3):

 

Begrundelse:

Udvikling af underholdning i forhold til børn som det næste skridt, især om sommeren.

 

Formål:

Det er ønskeligt, at det bliver muligt, at børn, som tager på lejrtur om sommeren uden at rejse væk fra bygden samt besøgendes børn kan sejle med vandcykel i storsøen Tasersuaq. Tiltaget skal være en form for reklame for vores bygd i forhold til udefrakommende.

 

Bemærkninger fra Politisk Sekretariat

 

Indstilling/Indstillinger

Bygdebestyrelsen indstiller:

  • Det besluttes, at beslutningsforslaget bliver genstand for en undersøgelse med det formål, at forslaget bliver taget op som et projekt i forbindelse med behandling af bygdepulje for næste år.

 

Bilag

Bilag 3

Henvendelse fra en borger i Kapisillit

Sagsfremstilling

Til beslutning

J nr.:

Koncern Service – Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS

 

Sagsfremstilling

Skrivelse fra en borger (bilag 4):

 

Else Marie Mikkelsen 02.07.19:

"Jeg konstateter, at Iserit A/S sætter alle huse til salg, der bliver tomme til trods for, at andre står på venteliste til en lejebolig.

Dette er frustrerende for os. Der er ingen, der kærer om os og når vi klager, er der ingen, der lytter til os.

Derfor anmoder jeg dig som medlem i Bygderådet, at du hurtigst etablerer et møde med henblik på at drøfte problematikken. Vi borgere i Kapisillit vil gerne vise vores modstand mod sådanne fremgangsmåder.

Hele bygden er indstillet på at skrive under på en klage i forhold til kommunen og Iserit. Det er forkert, vi vil ikke længere gå stille med vores viden, det vil være mangfoldiggøre og involvere KNR om nødvendigt.

Det er nemlig sådan, at de får travlt med at sætte huse til salg i det øjeblik de bliver tomme.

Håber du etablerer møde med henblik på at drøfte disse ting.

Med venlig hilsen Else Marie Mikkelsen”

 

Bemærkninger fra Politisk Sekretariat

 

Indstilling/Indstillinger

Bygdebestyrelsen indstiller:

  • Konsulenten for Bygdebestyrelsen modtog sagen og vil efterfølgende holde møde med Iserit. Når mødet er afviklet vil han vende tilbage til Bygdebestyrelsen. Borgeren skal tilskrives om, at sagen er igangsat og at pågældende vil blive kontaktet skriftligt, når der er nye oplysninger i sagen.

Bilag

Bilag 4.

Forslag til opsættelse af mindekors i tidligere bygd i Qeqertarsuatsiaat, Akinnaat samt ansøgning om afvikling af fest i "Lilorsuit" efterfølgende

Sagsfremstilling

Til beslutning

J nr.:

Koncern Service – Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS

 

Sagsfremstilling

Skrivelse fra en borger (bilag 5):

 

Kristian Peter Johnsen 02.07.19:

"Uden at opføre en kirke kunne man opsætte et stort kors, hvilket har grund i, at jeg gerne vil indfri ordene fra moster Ane, som bor på ældrekollektivet. Det vil også være velegnet at opsætte et kors på kirkegården, der ligger overfor, hvilket jeg altid har fundet som noget velegnet. Hvem har i øvrigt ansvaret for gravene, der ligger ovenover? Jeg finder det velegnet at sætte et kors op som i Akinnaat. Jeg har overfor andre gentaget Mosters ord som dokumentation.

 

 

” Når vi er færdige i Akinnaaq ansøger jeg også om midler til rejsning af en varde i "Liilorsuit"

 

Kristian P Johnsen

 

 

Bemærkninger fra Politisk Sekretariat

 

Indstilling/Indstillinger

Bygdebestyrelsen indstiller:

  • Henvenderen skal animeres til at etablere en komite med det formål, at ansøge midler hos Bygdebestyrelsen. Da der var 2 henvendelser i hans skrivelse, skal han tilskrives om, at den ene af hans henvendelse ikke er behandlet og at han skal beskrive sine henvendelser hver især hvis han har i sinde at rette henvendelse næste gang.

 

Bilag

Bilag 4.

 

Videresendelser til Politisk Sekretariat

Sagsfremstilling

Ingen. 

Forslag til dagsordenspunkter i forbindelse med møde med Borgmester

Sagsfremstilling

Ingen.

Lukkede dagsordener

Sagsfremstilling

Ingen.

Evt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling