AIA 170629 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
29. juni 2017 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Oversigt over tiltag og indsatser i Økonomiudvalget
Engelsk fra 1. klasse
Nuuk Nordisk Kulturfestival 2017
Administrativ høring af ændringer af lovgivning på boligområdet
Beslutninger
Fordeling af resten af puljen for 2017
Bygdepulje 2017
Ubrugte midler i bygdepuljen i 2016
Sager til Kommunalbestyrelsen
Høring fra Naalakkersuisut om servicekontrakter
Forslag til Kommuneplantillæg 4A8-1, Ningitsivik, Qinngorput
VISKA, horses & rooms
Salg af kommunale udlejningsboliger
Kommuneplantillæg 3A6-1, Qasigiannguit, Nuuk
Kyststien
Naturkatastrofen i Nordgrønland
Høringssvar om revidering af lov om den kommunale styrelse
Omlægning af vejføring ved lufthavnen i Nuuk
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat