5. ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
9. januar 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Godkendelse af valg til kommunens skolebestyrelser 2017
Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer i valgperioden 2013-2017
Regnskab Arctic Winter Games 2016
Landsplanredegørelse 2017 ”Det nødvendige samarbejde”
Forslag til Kommuneplantillæg 1A6-3 Qaqortoq & Avannarliit Nuuk
Status vedrørende automatspiltilladelser
Status vedrørende alkoholbevillinger
Tilsynsrapport vedrørende overholdelse af alkohollovgivning i Tasiilaq, Tiilerilaaq, Kuummiit, Sermiligaaq og Kulusuk
Beslutninger
Intern delegation af lejlighedsbevilling
Kommuneplantillæg 1A1-5 Kujallerpaat Nuuk
Sermersooq Business Councils Erhvervsplan 2018
Forslag om igangsættelse af særlige initiativer for ledige
Evt.
Lukkede sager
Lukket
Godkendelse af referat