5. ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
9. January 2018 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

<p>Bem&aelig;rk at m&oslash;des holdes telefonisk.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Medlemmer</strong></p> <p>Asii Chemnitz Narup (IA)</p> <p>Malene Lynge (IA)</p> <p>Charlotte Ludvigsen (IA)</p> <p>Uju Petersen (IA)</p> <p>Harald Bianco (IA)</p> <p>Inge Olsvig-Brandt (IA)</p> <p>Rasmine Geisler (IA)</p> <p>Knud Mathiassen (IA)</p> <p>Henrik Rachlev (IA)</p> <p>Nivi Olsen (D)</p> <p>Randi Vestergaard Evaldsen (D)</p> <p>Justus Hansen (D)</p> <p>Mala H&oslash;y K&uacute;ko (S)</p> <p>Peter Davidsen (S)</p> <p>Thiiooq Knudsen (S)</p> <p>Ane Egede Math&aelig;ussen (S)</p> <p>Jens Kristian Berthelsen&nbsp;(S)</p> <p>Rolf Pike (S)</p> <p>Laura T&aacute;unajik (S)</p>

Knud Mathiassen (IA), har meldt sig syg og derfor indkaldes Storm Ludvigsen (IA) som stedfortræder i stedet.

Da Jens Kristian Berthelsen (S) har afmeldt mødet, er stedfortræder Lars Poulsen (S), indkaldt i stedet.

Alle indkaldte stedfortrædere godkendes. 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

<p>2A. Fra borgmesteren</p> <p>2B. Fra de st&aring;ende udvalg</p>

2A. Meddelelser fra borgmesteren

 1. d. 24. november havde borgmesteren et møde med Islands Generalkonsul. På mødet blev samarbejdsmuligheder indenfor det kulturelle område drøftet.
 2. d. 27. november havde borgmesteren møde med Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, Hans Enoksen, vedr. erhvervsudviklingsmuligheder i Østgrønland.
 3. d. 1. december var borgmesteren inviteret af den danske udenrigsminister Anders Samuelsen, Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Selvstændighed og landbrug, Suka K. Frederiksen og af den færøske minister for handel og udenrigsanliggender, Poul Michelsen, til en International konference med en hovedtitel ”The SDG[1]s in the Arctic: Local and Global Perspectives”.
 4. d. 4. december havde borgmesteren møde med administrerende direktør for Nationalmuseet i København, Rane Willerslev. Rane Willerslev er professor, topforsker, eventyrer, foredragsholder og forfatter. Han er blandt andet forfatter til ”tænk vildt”-bogen som blandt andet handler om kreativitet, viden og ledelse i større organisationer og at finde nye måder at gøre tingene på.
 5. d. 11. & 12. december deltog borgmesteren til skoleinspektørseminaret i Nuuk. På de to dage, havde kommunens skoleinspektører mulighed for at indgå i dialog med Udvalget for Børn og Skole og borgmesteren. Der blev blandt andet oplæg fra forvaltningen samt øvrige interessenter omkring forskningsresultater, kvaliteten i folkeskolen og forældresamarbejde. Forvaltningen for Børn og Skole stod for arrangementet.   
 6. d. 12. december offentliggjorde Sermersooq Business Council deres erhvervsanalyse. Den afgående bestyrelsesformand Martin Sandy Shalmi og projektleder Lars Barselaj præsenterede erhvervsanalysen i kommunalbestyrelsessalen.
 7. d. 15. december var der bestyrelsesmøde i Sermersooq business council.
 8. d. 19. december blev borgmesterens det kvartalsvise møde med bygebestyrelsesformænd afholdt.  
 9. Bygdebestyrelsen for Kuummiit og Sermiligaaq har valgt ny formand. Fra den 5. december er Anders Sanimuinaq formand for bygdebestyrelsen
 10. d. 4. januar afholdte borgmester en nytårsreception for samarbejdspartnere og politikere på Nuuk kunstmuseum
 11. Kommuneqarfik Sermersooq har d. 1. december 2017 modtaget skrivelse fra departementet for kommuner, bygder, ydredistrikter, infrastruktur og boliger. Det drejer sig om en kopi af svar til kommunalbestyrelsesmedlem Peter Davidsen, som har ønsket departementets vurdering af praksis i forhold til besættelse af blandt andet udvalgsposter på kommunen, når et medlem af kommunalbestyrelsen skifter parti. (jf. kommunalbestyrelsesmedlem Mala Høy Kúko’s partiskift fra Atassut til Siumut)  
 12. den 5. januar havde borgmesteren sammen med Kommunaldirektøren, møde med Naalakkersuisoq for sundhed, departementschef for dep. for sundhed og direktøren for Allorfik, med hensyn til at oprette en satellit rusmiddelcenter i Tasiilaq i en forsøgsperiode. Tidsmæssigt forventes forsøgsordningen, dvs. satellitten oprettet i sommeren 2018. Realiseringen af dette skal ske i samarbejdet mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Departementet for Sundhed.
 13. den 6. januar blev idrættens dag festligt fejret i Katuaq. Det blev uddelt 6 forskellige idrætspriser og derudover diplomer til alle gulvindere i 2017.
 14. I perioden d. 15/1 – 5/2 holder borgmesteren ferie. 1. Viceborgmester Nivi Olsen vil være fungerende i perioden.
 15.  Der er møde i Den Politiske Koordinationsgruppe den 25. januar 2017 på Hotel Arctic Ilulissat.1. Vice borgmester Nivi Olsen deltager på vegne af borgmesterens sammen med Kommunaldirektøren Lars Møller – Sørensen.

2B. Meddelelser fra de stående udvalg

Malene Lynge (IA), formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:

 1. Administrationen er i færd med at indhente og klargøre til politisk behandling Kommuneqarfik Sermersooqs indmeldinger til anlægsarbejder til Forslag til Finanslov 2019. I lighed med tidligere år, er det forventningen, at de kommunale indmeldinger skal sendes til Selvstyret omkring 1. marts 2018.
 2. Forvaltningen er i færd med at behandle høringssvar og indsigelser for den reviderede hovedstruktur og tilhørende 37 kommuneplantillæg. Dette arbejde er næsten færdig, og det er forventningen at den endelige politiske behandlingsproces af planerne starter med udvalgsbehandling i Udvalg for Anlæg og Miljø den 22. januar.
 3. Kommende udvalgsrejser forventes behandlet på udvalgsmødet den 22/1-18.

Fra Uju Petersen (IA), formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. I august 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at der skal ske en opfølgning af status for Forvaltningen for Børn og Familie Udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med Deloitte.
 2. Det er svært at rekruttere medarbejdere til afdelingen i Tasiilaq.

Fra Charlotte Ludvigsen (IA) , formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

 1. Syv unge mænd modtog et diplom for gennemført kursus modul 1 som specialarbejder i fiskeindustrien den 8. december.
 2. Kursus indenfor fiskeindustrien skete i samarbejde med Levnedsmiddelskolen Inuili, som varetog den teoretiske del af kurset samt Majoriaq Nuuk som havde de overordnede ansvar, Polar Seafood og Kitaa Seafood havde indgået aftale om praktikophold. Royal Greenland har også fået tilbudt at medvirke til aftalen, dog har Royal Greenland ikke ønsket at deltage.
 3. Den 8. januar vil der blive afholdt kursus for medarbejdere i ældreplejen i Kommuneqarfik Sermersooq i tre dage i ældrepleje indeholdt i venskabsbyaftalen med Aalborg Kommune i triagering af ældre med Aalborg Kommune som kursusafholder.
 4. Den 11. januar blev kursus i god borgerservice i fire moduler afviklet for medarbejdere i social og ydelsesafdelingen. Kurset var halv dags og varede i fire dage.
 5. Royal Greenland agter at besøge Tasiilaq i dagene 24.-28. februar i forbindelse med rekruttering af medarbejdere til fiskefabrikkerne.
 6. Der er 14 unge i Piorsaavik pr. 9. januar, og der er løbende henvisninger til Piorsaavik. Efter ledelsen af Majoriaq overtog driften af Piorsaavik fra Piareersarfiit er det blevet klart at der nu er behov for en omorganisering.

Fra Nivi Olsen (D), formand for Udvalg for Børn og Skole:

 1. Der blev afholdt et seminar for skoleinspektører i kommunen i Hotel Hans Egede, hvor der blandt andet blev drøftet udarbejdelse af virksomhedsplaner og udfordringer og succeser. Ved seminaret deltog medlemmerne af Udvalg for Børn og Skole samt medarbejderne i forvaltningen. Der var et oplæg fra Island om erfaringerne fra Island.
 2. Der er stadig fremgang med planerne om undervisning med IPad i folkeskolen, der er dialog med fondene og projektet er i fremdrift. Projektet gælder ikke alene for Kommuneqarfik Sermersooq, men gælder også nationalt.
 3. De positive effekter af omorganiseringen af Forvaltningen for Børn og Skole og Forvaltningen for Børn og Familie er så småt ved at kunne ses.
 4. Ca. midten af januar skal direktøren og andre medarbejdere for Børn og Skole og NCD Siorarsiorfik på studierejse i Danmark, hvor de skal besøge en række folkeskoler og undersøge forskellige undervisningsmetoder.
 5. Der blev afholdt “Idrættens Dag” i alle byer.
 6. Udvalget agter at besøge alle folkeskoler og daginstitutioner i de næste måneder.    

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Godkendelse af valg til kommunens skolebestyrelser 2017

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer i valgperioden 2013-2017

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Regnskab Arctic Winter Games 2016

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Landsplanredegørelse 2017 ”Det nødvendige samarbejde”

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1A6-3 Qaqortoq & Avannarliit Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status vedrørende automatspiltilladelser

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status vedrørende alkoholbevillinger

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning med denne bemærkning:

- at bevillingstagernes navne skal gennemgås og opdateres.

Bilag

Tilsynsrapport vedrørende overholdelse af alkohollovgivning i Tasiilaq, Tiilerilaaq, Kuummiit, Sermiligaaq og Kulusuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Intern delegation af lejlighedsbevilling

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Kommuneplantillæg 1A1-5 Kujallerpaat Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sermersooq Business Councils Erhvervsplan 2018

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag om igangsættelse af særlige initiativer for ledige

Sagsfremstilling

Forslaget godkendes ikke med denne bemærkning:

- at der skal laves en orientering til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked om status for indsatser for ledige, fordelt på bosteder, på udvalgets næste møde.

Evt.

Sagsfremstilling

Henrik Rachlev (IA): Informerer om en henvendelse angående en fond, oprettet af Fanger og Fiskerforeningen i Paamiut.

Lukkede sager

Sagsfremstilling

6B. Lukkede punkter under evt.

Laura Táunâjik (S): Punkt omkring en borgerhenvendelse.

Thiiooq Knudsen (S): Punkt omkring selvmord i Paamiut.

 

6C. Punkt omkring anerkendelsessøgsmål.

Orientering taget til efteretning.

  

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes kl. 19.15.