310821- Anden ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
31. august 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Nuuk Forebyggelsesudvalgs handlingsplan for 2021
Tilsyn af bygdetilbud og dagplejeordninger i 2020
Tilsynsrapport for Atuarfik Ukaliusaq
Indgåelse af samarbejde med Oak Foundation om hjemløsecenter
Årlig status på Paamiutaftalen 2021
Forslag til kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 3B2-2 Erhvervsområde Nukappiakuluk, Nuuk
Forundersøgelse for bølgeværn i Sermiligaaq
Forundersøgelse for et ATV-spor fra Nuuk til Kapisillit
Hundepark i Nuuk
Nordplus Projekt 2021-2022
Sektorplan Beredskab 2021 - 2024
Orientering om overtagelse af Selvstyrets boliger
Ansættelse af Kommunaldirektør
Esani A/S, salg af aktier og overdragelse af anlæg til selskabet
Overdragelse af Kultur, Fritids- og Sundhedsområdet i Tasiilaq
Midlertidig lukning af en stue i børnehaven Mike – Paamiut
Valg af repræsentanter til bestyrelsen i de selvejende daginstitutioner
Godkendelse af driftsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Den Selvejende Institution Siu-Tsiu
Indstilling af kandidater til Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq
Indstilling af kandidater til Handicaprådet i Kommuneqarfik Sermersooq
Dyrekirkegård i Nuuk
Helhedsplan for Ittoqqortoormiit
Holms Hus, B-615 i Nuuk
Kommuneplantillæg L7-1 Icefiord Lodge Nuuk, Kapisillit
Endelig godkendelse af Trafikplan, del 1: Vej- og stinettet, Nuuk
Boligplan 2021
Forslag om bedre organisering af brættet i Paamiut
Forslag om Byggemodning og udvidelse af ”Immikkoordaajinni” i Kuummiit
Forslag om Bygning af en multibane i Kuummiit
Forslag om vinter snerydning i Kommuneqarfik Sermersooq´s bygder
Forslag om Bygning af ungdomsboliger i Kuummiut og i Sermiligaaq
Forslag om etablering af vuggestuer i Tasiilaqs bygder
Forslag om etablering af et rådgivende organ med fokus på unge i Tasiilaq og dens bygder
Forslag om måling af luftforureningsniveau ved hovedveje i Kommuneqarfik Sermersooq
Budgetopfølgning pr. 30/6 2021
Forsamlingshuset i Sermiligaaq
Ivittuut Mine- og Mineralmuseum
Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat