291122 – Tiende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
29. november 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering om alkoholbevillinger
Orientering om automatspil tilladelser
Frivillighed i Kommuneqarfik Sermersooq
Underretningsprocedure
Orientering om ventelister til daginstitutioner
Forslag til Kommuneplantillæg 1A13-2 Qimerlua, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 4B4-2 Erhvervsområde nordøst for lufthavnen, Nuuk
Samarbejdsaftale med Nukissiorfiit om byggemodning af 4A8
Politisk mødekalender for 2023
Udpegning af nye stedfortrædere i stående udvalg
Ændring af normering for fritidshjemmet Aqqaluk
Boligbyggeri i Tasiilaq og Paamiut
Kvalitetsstandarder 2023
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 4B1-2 Naternaq
Forslag om at den integrerede daginstitution i Paamiut medtages i budget 2023
2. behandling af Budget 2023
Forslag om høring blandt beboerne i Tasiilaq i spørgsmålet om at oprette en frikommune ordning i Tasiilaq indenfor Sermersooq
Forslag om fastholdelse af politiske beslutninger
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat