280422 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
28. april 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Ændring af navn på en anlægskonto
Udvidet forvaltningsrevision
Størrelse på fritidshytter
Dispensationsansøgning om lejlighedsbevilling
Ansøgning om alkoholbevilling type A til salg af alkoholholdige drikke
Ansøgning om alkoholbevilling type B udskænkning af alkoholholdige drikke
Budgetregulativ 2023
Generalforsamling i kommunens aktieselskaber 2022
Tilskud til hundeslædeforening i Tasiilaq
Regnskab 2021 – oversendelse til revision
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv
Anmodning om overførsel af ubrugte midler fra bygdepuljen 2021 til 2022 fra Bygdebestyrelser
Forlængelse af lukning af børnehavestue i Paamiut
Kursuscenter for Fagligt Stærke Elever
Godkendelse af kommuneplantillæg 2A3-2 Manngua
Godkendelse af overordnede bestemmelser 2D1 Nuussuaq Sydspids, Nuuk
Fremlæggelse af reviderede anlægsregnskaber
Forslag til Kommuneplantillæg 3E5-5 Nuuk Airport
Forslag til Kommuneplantillæg 4E5-2 Isuliffik Vest, Nuuk
Salg af det tidligere bræt i Nuuk (B-3875)
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat