271021 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
27. oktober 2021 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering om ventelister til daginstitutioner
Tilsynsrapport for Nuussuup Atuarfia
Prioritering af vuggestuepladser i den nye daginstitution ved ”Malik”
Tillægspunkt: Politisk mødekalender for 2022
Godkendelse af referat