261021 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
26. oktober 2021 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet - 3. kvartal 2021
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden juli – september 2021
Status på overtagelse af nødherbergsdrift
Kvalitetsstandarder 2022
Opdatering af lokal kompetencefordelingsplan i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Politisk mødekalender for 2022
Lukket
Godkendelse af referat