251121 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
25. november 2021 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Rejserapport
Forslag til kommuneplantillæg 2A3-2 Manngua, Nuuk
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat