250821 – Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
25. august 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser og orienteringer
Lukket: Lukket punkt
Lukket: Lukket punkt
Lukket: Lukket punkt
Lukket: Lukket punkt
Lukket: Lukket punkt
Resultater af behandling af projektansøgninger.
Eventuelt
Godkendelse af referat