240621 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
24. juni 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Årlig status på Paamiutaftalen 2021
Hundepark i Nuuk
Dispensationsansøgning om lejlighedsbevilling
Filmværkstedet
Ivittuut Mine- og Mineralmuseum
Valg af repræsentanter til bestyrelsen i de selvejende daginstitutioner
Boligplan 2021
Forslag til kommuneplantillæg 3B2-2 Erhvervsområde Nukappiakuluk, Nuuk
Helhedsplan for Ittoqqortoormiit
Forslag til kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
Tillægspunkt: Overdragelse af Kultur, Fritids- og Sundhedsområdet i Tasiilaq
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat