240621 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
24. June 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA) formand
Justus Hansen (D)
Juaaka Lyberth (IA)
Uju Petersen (IA)
Ken Madsen (N)
Martha Abelsen (S)
Inga Dóra G. Markussen (S)
Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

  1. Sørine Steenholdt, der er udpeget af Katuaq til Rådet til Kulturfremme, har ønsket at udtræde af rådet. Katuaq har i stedet peget på Laura Lennert Jensen.
  2. I Paamiut blev nationaldagen fejret med nationalsangen, fælles kaffemik, sælskydningskonkurrence og musik på Sletten.
  3. I Ittoqqortoormiit blev nationaldagen fejret med fællesspisning med lokale råvarer, sælskydningskonkurrence og sang.
  4. I Tasiilaq blev nationaldagen fejret efter de faste traditioner. 
  5. Kultur afd forventer at hendes Majestæt Dronningen besøger Tasiilaq d. 24.-25. juli og Nuuk d. 1.-2. august. Programmet er i støbeskeen.
  6. Tidligere på måneden havde Borgmesteren fornøjelsen af at møde en masse børn fra AHL. Skolen fylder 10 år og børnene besøgte kommunalbestyrelsens mødelokale for at se Hans Lynges værker.
  7. Administrationen er i dialog med DHL om muligheden for at afvikle Royal Run i efteråret.
  8. Sermersooq Business ansætter nye medarbejdere i henholdsvis Tasiilaq og Paamiut. I forbindelse med at der har været to opsigelser i Sermersooq Business, er der åbnet mulighed for at ansætte nye medarbejdere decentralt, i henholdsvis Paamiut og Tasiilaq. I Paamiut er der indgået en aftale med lokalmuseet om at dele en medarbejder. I Tasiilaq er der opslået en stilling som forventes besat i august/september. Muligheden ligger fint i forlængelse af den decentrale erhvervsstruktur med lokale erhvervsråd. Medarbejdernes fornemste opgave bliver at understøtte erhvervsrådenes arbejde og udløse erhvervsstrategiens vækstpotentialer i tæt samarbejde med kollegaerne i Sermersooq Business.
Årlig status på Paamiutaftalen 2021
3

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning og sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen. 

Bilag

Hundepark i Nuuk
2

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning og sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen. 

Bilag

Dispensationsansøgning om lejlighedsbevilling
2

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Filmværkstedet
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen afvises.

Model 2 med to års varighed (til 2023) anbefales, og skal indarbejdes til budgetforslag 2022. Herefter ønskes det at det genoptages til politisk drøftelse.

Bilag

Ivittuut Mine- og Mineralmuseum
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen afvises med følgende bemærkning:

Indstillingen afvist.

Model 2 blev valgt, med ønske om fremlæggelse til Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Bilag

Valg af repræsentanter til bestyrelsen i de selvejende daginstitutioner
3

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Boligplan 2021
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3B2-2 Erhvervsområde Nukappiakuluk, Nuuk
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Helhedsplan for Ittoqqortoormiit
2

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes og sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillægspunkt: Overdragelse af Kultur, Fritids- og Sundhedsområdet i Tasiilaq
2

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Eventuelt

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 16:39.