240222 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
24. februar 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Ansøgning om retliglovliggørelse af døgninstitution i ejendommen, Noorlernut 22, 3900 Nuuk
Forslag, 2D2-2 Iggia
Forslag til Kommuneplantillæg 4B1-2, Naternaq, Nuuk
Forslag til ophævelse af bevaringsværdi for B-22, Ittoqqortoormiit
Byggemodning af 4A8 Ningitsivik, Nuuk
Godkendelse af Kommuneplantillæg 3A9-1 Nuussuup Manngua, Nuuk
Godkendelse af Kommuneplantillæg 4B7-1 Niaqornannguaq Nuuk
Godkendelse af Kommuneplantillæg N1-1 – Vandkraftanlæg i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden), det åbne land
Plan for Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk
Eventuelt
Godkendelse af referat