231121 – Fjerde ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
23. november 2021 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Anmodning om permanent udtrædelse
Tillægspunkt: Anmodning om midlertidig udtrædelse fra Kommunalbestyrelsen
Orientering om ventelister til daginstitutioner
Tilsynsrapport for Nuussuup Atuarfia
Status på overtagelse af nødherbergsdrift
Forslag til kommuneplantillæg 3A9-1 Nuussuup Manngua, Nuuk
Forslag - 2D1 Nuussuaq Sydspids, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 4B7-1 Niaqornannguaq Nuuk
Orientering om tilsynsrådets afgørelse
Prioritering af vuggestuepladser i den nye daginstitution ved ”Malik”
Kvalitetsstandarder 2022
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 3B2-2 Erhvervsområde Nukappiakuluk, Nuuk
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg L8-1 Ikkatteq Bluie East 2
Erhvervsstrategi 2022 – 2026
Flytning af moskusokser til halvø syd for Paamiut
Servicekontrakt med Nanu Travel for 2022
Kodeks for politisk arbejde i Kommunalbestyrelsen
Aftale om politisk samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelser
Ungdomskommunalbestyrelsens anbefalinger til Kommunalbestyrelsen 2021
Budgetopfølgning pr. 30/9 2021
Budget 2022 – 2. behandling
Politisk mødekalender for 2022
Forslag om kompensation til mistede fiskerigarn i Nuup Kangerlua
Tillægspunkt: Etablering af et boligklagenævn
Tillægspunkt: Lån til Iserit A/S
Tillægspunkt: Status på uregelmæssigheder
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat