230921 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
23. september 2021 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering fra Organisations- og Udviklingsafdelingen
Orientering om høringer
Tasiilaq Forebyggelsesudvalgs handlingsplan for 2021
Tiltag- og indsatskatalog i forhold til unge kriminelle i Nuuk
Lukket
Orientering om MISIs årsrapport for 2020
Aqqaluks park
Nyt sprængstofdepot i Nuuk
Parkering ved Iggia, Nuuk
Tilbygning til Nuuk Center
Koncession til trofæjagt i Nunatarsuaq, Nuup Kangerlua
Ansøgning om støtte til julekoncerter
1. behandling af Budget 2022
Samarbejde mellem daginstitutionsområdet og Grønlands Idrætsforbund med fokus på fysisk bevægelse
Forslag til kommuneplantillæg N1-1 – Vandkraftanlæg i Kangerluarsunnguaq (Buksefjorden), det åbne land
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg L8-1 Ikkatteq Bluie East 2
Tillægspunkt: Sektorplan for elevhjem
Tillægspunkt: Status på udvalgsrejser og udvalgsformænds fysiske deltagelse i udvalgsmøder
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat