230622 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
23. juni 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Nuuk Nordisk Kulturfestival
Nuuk Snow Fest 2022
Visit Nuuk - Destinationsudviklingsprojekt
Orientering om genetablering af 8. klasser i bygderne
Lærerbehovsanalyse for skoleåret 2022/2023
Status på Paamiutaftalen 2022
Kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling type B udskænkning af alkoholholdige drikke
Ansøgning om kulturstøtte til teaterarrangement for unge i Nuuk
Forslag om oprettelse af stilling / overførsel
Retningslinjer for kulturtilskud
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 1C30-4 Tuujuk, Nuuk
Tillægspunkt: Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af alkoholholdige drikke
Tillægspunkt: Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af alkoholholdige drikke
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat