221121 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
22. november 2021 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Etablering af et Boligklagenævn
Lån til Iserit A/S
Status på uregelmæssigheder
Eventuelt
Godkendelse af referat