220922 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
22. september 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Principper for tildeling af kompetenceudvikling til ledere
Bygdebestyrelsesseminar 2022 og udarbejdelse af bygdesektorplan 2022-2025
Orientering om ændring af bygdetilbud til dagplejeordning på østkysten
Nedsættelse af visitationsudvalg for elevhjem
Ansøgning om alkoholbevilling type B udskænkning af alkoholholdige drikke
Omrokering af Nuuk Lokaludvalgets disponering af deres midler 2022
Placering af Ivittuut Mine- og Mineralmuseum
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Nedsættelse af valgbestyrelse til eventuelt folketingsvalg i 2022
Udbud af revisionen
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere
Årsregnskab 2021 – endeligt regnskab med revisionsberetning til godkendelse
1. Behandling af Budget 2023
Dukkeprojekt – seksuel sundhed
Etablering af erhvervsklasser i Kommuneqarfik Sermersooq
Forslag til nye tilskudsregler
Arbejdsmarkedspolitik 2023-2033
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat