220222 – Femte ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
22. februar 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering fra Organisation og Udviklingsafdelingen
Forlængelse af midlertidig lukning af børnehavestue i Paamiut
Orientering om MISIs nye arbejdsgange
Tilsyn af dagplejeordninger på Vestkysten og i Nuuk for 2021
Forslag til kommuneplantillæg 1C30 - 4 Tuujuk, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 2A3-2 Manngua, Nuuk
Alle lejers adgang til Boligklagenævnet
Kapisillit Nationalpark
Kompetencefordeling og underskriftskompetence i Kommuneqarfik Sermersooq
DEG (Destination East Greenland) Servicekontrakt
Årsregnskab 2020 – endeligt regnskab med revisionsprotokollat til godkendelse
Ændring af bygdetilbud til dagplejeordninger på Østkysten
Boligudvikling i Ningitsivik, Nuuk
Opførelse af fiskefabrik i Qeqertarsuatsiaat
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
Forslag om omlægning af sagsområder og udvidelse af Udvalg for Anlæg og Miljø med formålet at skærpe kommunens politiske prioriteringer
Forslag om opførelse af handicapvenlige boliger
Forslag om planlægning af etablering af rindende vand i Tasiilaqs bygder
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat