210325 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
25. March 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA) formand
Harald Bianco (IA)
Charlotte Pike (IA)
Henrik Rachlev (IA)
Justus Hansen (D)
Jens Kristian Berthelsen (S)
Peter Davidsen (S)

Tilstede:

Charlotte Ludvigsen (IA), Uju Petersen (IA) suppleant for Charlotte Pike (IA), Jens Kristian Berthelsen (S) og Peter Davidsen (S)

Telefonisk:

Knud Mathiassen (IA) suppleant for Harald Bianco (IA), Henrik Rachlev (IA) og Justus Hansen (D)

Afbud: 

Charlotte Pike (IA) og Harald Bianco (IA)

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

  1. I henhold til vedtægter for lokaludvalget har borgmesteren godkendt afholdelse af valg til samtlige lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq’s byer onsdag d. 26. maj 2021. Annoncering af valg til Lokaludvalgene sker d. 12. maj 2021 (2 uger før valget). Kandidatanmelder til valg til lokaludvalget sker i perioden fra d. 12. til og med d. 18. maj 2021.   
     
  2. Erhvervsrådene og Sermersooq Business har afholdt erhvervsseminar i henholdsvis Nuuk, Paamiut og Tasiilaq for at hente input til erhvervs- og turismestrategien. Borgmesteren har deltaget delvist på samtlige seminarer. Der har generelt været positiv respons på workshopsne og der er identificeret mange gode potentialer der skal arbejdes videre med. Efter valget planlægges en workshop med den nye kommunalbestyrelse med henblik på at fastlægge målsætninger på baggrund af erhvervslivets indsats.
     
  3. D. 22. marts behandlede kulturrådet ansøgninger til Sermeq Puljen. Der var i alt 54 ansøgninger til et samlet beløb på 5,5 mio. kr. som skulle behandles. Heraf blev 22 ansøgninger godkendt af kulturråddet. Derved blev der godkendt projekter for i alt: 1.517.500 kr.  
Orienteringer

Sagsfremstilling

Qimarnguik – Krisecenter og behandlingstilbud for voldsramte kvinder og børn

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ubrugte midler i bygdepuljen i 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Restaurant Nasiffik, Nuussuaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Ændring af vedtægter for Paamiut Museum

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Hundepark i Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Orientering om tilsynsbesøg i Vuggestuen Amaangajaaq, Tasiilaq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg L7-1 Icefiord Lodge Nuuk, Kapisillit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende ændring, der skal gives mulighed for erhvervsfunktioner i detailområde B, inden sagen behandles ved Kommunalbestyrelsen. 

 

 

Bilag

Holms Hus, B-615 i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Henrik Rachlev (IA): Takker for et godt samarbejde, samt ønsker alle en god valgkamp.

Peter Davidsen (S): Takker for samarbejdet, samt ønsker alle en god valgkamp.

Charlotte Ludvigsen (IA): Takker for samarbejdet, til trods for at der er sket ændringer halvvejs i valgperioden. Takker yderligere for at udvalget har arbejdet med borgeren i centrum samt ønsker alle en god valgkamp.

 

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 14:45.